Атон или Света гора

Атон или Света гора.  Това е наименованието на планински полуостров в северна Гърция, водещ се за автономна монашеска общност именно , защото е седалище на 20 православни манастира. Подчинена е директно на Цариградската патриаршия намираща се в Истанбул. Има ограничения, обитаващите на полуострова са само монасите и общото население там е приблизително  около 1400 души.
За тази местност има старо предание, гласящо, че Света Богородица, заедно със Свети Йоан  тръгнали на път с лодка с цел посещение. По време на пътуването лодката се плюляла , изгубила курса и се озовала на Атон, за онова време той бил езически остров. При бурното море лодката, в която се намирали се разбила на брега. Божията майка изплува до брега и когато вдигнала поглед, се въодушевила от дивната красота на планината. Благословила я и се помолила това място да се превърне в нейна градина , в която не се позволява присъствието на други жени освен Божията Майка.
Атон се оформя като манастирска общност непосредствено след осоваването на манастира  Великата Лавра, който и днес е най-големият от всички на тази територия. Това се сличва през 963 година.
България от 1912 година притежава два свои манастира , намиращи се на Атон, а именно Зографския и Хилендарския манастир.
Посещението на жени на Атон, Света Гора е забранено през годината 1060 , дори и жовотни от женски пол не е позволено да се донасят на това свещено място. Изключение правят котки и кокошките, които снасят яйца за направата на боя, използвана в зографисването на манастира.
Като цяло местонахождението на Атон, Света гора е трудно достъпно и до ден днешен. Именно поради тази причина са загивали и монаси в пожари, защото не е имало бърз и лесен достъп, за спасителните служби.
Във връзка със забраната на посещение на жени е много важно да споменем, че по време на гръцката гражданска война именно Атонските манастири са били тези, които са помогнали за спасението на дежойки и жени.