Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика. Този вид педагогика и обучение да децата е нововъведена и тепърва започва да се популяризира в България.
Целта на този вид объчение в ранна детска възраст е именно децата да са щастливи, на първо място, да обичат учението и училището не като институция, а като истинската му същност.
Този вид педагогика се различава от практикуващия се до момента. Причината за това е, че целта им е коренно различна.Чрез Валдорфската педагогика децата  биват наистина подготвени интелектуално, психически и практически за живита. Сега ще си кажете, че няма как да бъде вярно! Е, има! И това става чрез откриване , развиване и съхраняване на творческите си способности. Валдорфската педагогика постига именно този ефект.
Сега въпросът е как го прави. Това става ,чрез жива методика. Тоест, педагозите, които се заминават с деьата , се съобразяват с тяхната възраст и съответния етап на развитие до което е достиглано всяко едно дете по отделно. Като например за малките деца, достигнали не до седем годишна възраст, живата методика се осъществява чрез добри примери за подражание, с колкото се може повече движение и по възможност с внасяне на ратъм в живота му, с цел развиване на собствената му воля.От там с голяма доза защита и несекващо любящо обгрижване. Друг метод е ,чрез извършване на необходими и смислени дейности. Например правене на книжки, месене на хляб, плетене и много други такива, чре именно дейносто,които отразяват първичните човешки дейности- бране на плодове, копаене, жънене, косене, пеене, рисуване, приказки, танци, че дори и организиране на празници.

Всичко опира до физическите движения и първичните , естествените дейности на хората в естествена среда.Този вид педагогика е новаторска само в България. По света вече е навлязла. Това е и причината тя да не бъде достъпна за всички Българи. Именно заради цената, която трябва да заплати родителят, настойникът, за своето дете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *