Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика. Този вид педагогика и обучение да децата е нововъведена и тепърва започва да се популяризира в България.
Целта на този вид объчение в ранна детска възраст е именно децата да са щастливи, на първо място, да обичат учението и училището не като институция, а като истинската му същност.
Този вид педагогика се различава от практикуващия се до момента. Причината за това е, че целта им е коренно различна.Чрез Валдорфската педагогика децата  биват наистина подготвени интелектуално, психически и практически за живита. Сега ще си кажете, че няма как да бъде вярно! Е, има! И това става чрез откриване , развиване и съхраняване на творческите си способности. Валдорфската педагогика постига именно този ефект.
Сега въпросът е как го прави. Това става ,чрез жива методика. Тоест, педагозите, които се заминават с деьата , се съобразяват с тяхната възраст и съответния етап на развитие до което е достиглано всяко едно дете по отделно. Като например за малките деца, достигнали не до седем годишна възраст, живата методика се осъществява чрез добри примери за подражание, с колкото се може повече движение и по възможност с внасяне на ратъм в живота му, с цел развиване на собствената му воля.От там с голяма доза защита и несекващо любящо обгрижване. Друг метод е ,чрез извършване на необходими и смислени дейности. Например правене на книжки, месене на хляб, плетене и много други такива, чре именно дейносто,които отразяват първичните човешки дейности- бране на плодове, копаене, жънене, косене, пеене, рисуване, приказки, танци, че дори и организиране на празници.

Всичко опира до физическите движения и първичните , естествените дейности на хората в естествена среда.Този вид педагогика е новаторска само в България. По света вече е навлязла. Това е и причината тя да не бъде достъпна за всички Българи. Именно заради цената, която трябва да заплати родителят, настойникът, за своето дете.