Групажният транспорт и видовете товари

В наши дни нуждата от бързо и ефективно транспортиране на товари от една точка до друга е ключов елемент за развитието на всички бизнеси. За да бъдат улеснени фирмите, нуждаещи се от по-малки по обем товари, редица логистични компании предлагат пратките Ви да станат част от групажен транспорт. Но знаете ли какво точно представлява групажният транспорт?

Най-общо казано съществуват 2 вида транспорт на товари, които на английски са известни като full container load (FLC) и less than container load (LCL).  При първия метод транспортираният товар запълва изцяло контейнера, в който е превозван, а при втория метод товарът се превозва заедно с товарите на други фирми изпращачи в един общ контейнер. Предимството на групажния транспорт е, че спестява разходите, които иначе биха били нужни за изпращането на товара в самостоятелен контейнер, по-евтин вариант е от въздушния транспорт и е предпочитан избор от компаниите, които трябва да изпратят по-малки от обем пратки.

При нуждата от транспортни услуги се прилага Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки известен също като CRM.За групажния транспорт CRM важи с още по-голяма сила, защото в превозното средство се транспортират товарите на няколко изпращача и следователно съществуват няколко места за разтоварване на стоките. Чрез въпросната CRM може да бъде установено предаването на товара в крайна дестинация и приемането му от получателя.

Ако ще се възползвате от услугите на транспортна фирма, то имайте предвид, че ролята на обслужването е значима особено що се касае групажния транспорт. Добрите взаимоотношения с избраната от Вас логистичната фирма са важни също толкова, колкото и евентуалните последващи контакти с фирмите посредници, с които работи основната фирма. Препоръчваме Ви да се доверите на професионалисти в сектора, които от своя страна работят с доверени фирми посредници. Такива са експертите от пловдивската фирма Униспед, които организират транспортиране на групажни пратки до Централна и Западна Европа, Централна Азия, Близкия изток и др. Мисията на логистичната компания е да балансира между времето на доставка и разходите по нея.