Какво е логистика

Какво означава логистика?

Логистиката е процес на транспортиране на продукти, услуги и хора от една точка до друга. Тя има за цел да увеличи максимално ефективността чрез управление на местоположението, времето и количеството на стоките и услугите. Той също така управлява нивата на запасите и осигурява подходящо разпределение. Тези дейности включват координация между различни отдели. Целта е да се увеличи максимално удовлетворението на клиента, като същевременно се минимизират разходите и усилията.

Логистиката е управленска рамка, която контролира как стоките и услугите се движат през веригата за доставки

Логистиката е клон на бизнес управлението, който управлява потока от стоки и услуги през веригата за доставки. Тя включва складиране, доставка, опаковане, сигурност и други функции. В много случаи това включва възлагане на определени процеси или функции на трета страна. В допълнение, логистиката обхваща всички връзки между доставчиците и клиентите на една компания. Процесът обикновено започва, когато организацията получи поръчка и завършва, когато продуктът бъде доставен на крайния потребител.

Областта на логистиката еволюира в различни сфери. Например, зелената логистика се фокусира върху минимизиране на въздействието върху околната среда от логистичните дейности. Той включва методи като устойчиво управление и зелен транспорт. Той също така се фокусира върху намаляване на потреблението на ресурси и замърсяването. Това е обещаващ път за устойчиво развитие и е вероятно да играе жизненоважна роля в модернизацията на индустрията.

Какво е логистика - доставка

Това е система за добавяне на стойност

Логистичната система с добавена стойност създава по-висока стойност за бизнеса, като предоставя повече услуги на клиентите. Например някои услуги с добавена стойност включват събиране, опаковане и контрол на качеството на продуктите. Тези услуги се предлагат от много доставчици на логистични услуги и обикновено са съобразени с нуждите и предпочитанията на клиента. Много от тези услуги са насочени към подобряване на веригата за доставки, но други са по-фокусирани върху обслужването и удовлетворението на клиентите.

Като система за добавяне на стойност, логистиката помага за повишаване на ефективността на компанията и намаляване на разходите. Освен това прави веригата за доставки по-ефективна, позволявайки на компанията да разшири своите пазари и да намали разходите за дистрибуция. Той също така осигурява по-добро клиентско изживяване, както и по-добър контрол върху инвентара и транспорта.

Какво е логистика - превоз на товари

Това е конкурентна стратегия

Независимо дали става въпрос за малка компания или голямо предприятие, логистиката е съществен елемент от всяка бизнес стратегия. Правилно управлявана, логистиката може да допринесе за устойчиво конкурентно предимство. Освен това може да увеличи удовлетвореността на клиентите, да подобри обслужването на клиентите и да намали разходите. Има обаче някои ключови неща, които една компания никога не трябва да пренебрегва.

Първото нещо, което една компания трябва да направи, е да се увери, че е възможно най-ефективна. Това може да включва партньорство с логистичен доставчик. Те могат да помогнат на една компания да рационализира движението на стоки, позволявайки на компанията да се разшири в световен мащаб и да подобри удовлетвореността на клиентите. Всъщност логистиката може да се окаже най-важният аспект от дейността на една разрастваща се компания.

Целта на логистиката е да достави правилния продукт на правилния клиент в точното време. Това включва внимателно планиране от точката на произход до точката на продажба, осигурявайки управлението и транспортирането на продуктите. Той също така гарантира взаимовръзката между различните заинтересовани страни, като производител, търговец на дребно и потребител. В идеалния случай логистичната система за търговия на дребно е проектирана да добавя стойност към клиента, като прави цялата верига на доставки по-ефективна и ефективна.

Това е индустрия

Логистиката е индустрия, която управлява потока на нещата от техния произход до крайната им дестинация. Това включва планиране, координиране и прилагане на потока от неща, за да отговори на изискванията на клиентите. Тази индустрия е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес, от производители до търговци на дребно. Обхватът на логистиката е огромен. В най-широк смисъл логистиката е детайлна организация и изпълнение на сложна операция.

Днес логистичните компании са изправени пред голяма конкуренция. Клиентът може да премине към друг уебсайт с едно натискане на бутон. Това прави изграждането на лоялност към марката предизвикателство. С появата на нови технологии, логистичните компании трябва да са в крак с този променящ се пазар и да се стремят да бъдат една крачка пред конкурентите.

Източник: Спедиторска фирма Cargo Planet