Как училищното обзавеждане влияе на училищната среда?

Много родители се питат дали обзавеждането на класната стая влияе на училищната среда. Доста от тях мислят, че училищното оборудване е старо и  се нуждае от промяна, а това пречи на децата да бъдат по-концентрирани в час. Също така и доста проучвания, най-вече в Америка, са доказали, че в една класна стая трябва да има модерно и качествено обзавеждане, за да може децата да усвояват повече знания. Лошият интериор в училищните стаи, старите мебели и дори липсата на пространство в стаята са от значение за училищната среда и добиването на знания от учениците. На сайта Mega-m.org може да видите най-качествените училищни мебели.

Курт Левин е американски психолог, който сподели, че обзавеждането в класната стая въздейства на резултатите от учебната дейност, индивидуалните характеристики на всеки един от учениците и поведението им в час. Обстановката в училищната стая също така има влияние върху междуличностните отношения. Интериорът в едно елитно училище трябва да дава възможността на учениците да се чувстват комфортно, да имат отлична учебна среда и да може лесно учителят да взаимодейства с тях. В повечето класни стаи училищните мебели са така разположени, че няма много пространство и учителят трудно може да преминава към по-задните чинове. С ново модерно училищно обзавеждане обаче вие може да направите промяната. Новите чинове са много по-малки и по-лесно се местят, така че вие може по всяко време да ги разместите и да направите промяна. Дори тази малка промяна може да промени отношението на учениците и да подобри учебната среда. В днешно време класните стаи не се нуждаят от големи чинове, заемащи излишно място. Също така се предпочитат и училищните мебели, които не включват масичка със столче, които не могат да се местят и ученикът не може да се нагласи добре. Дори и в университетите се предлагат такива училищни мебели, които не доставят никакъв комфорт на човек.

Само с промяна на училищния интериор вие може да подобрите училищната среда. Както в повечето класни стаи, учениците седят един до друг, защото така са разположени чиновете. Децата най-отзад обаче не получават достатъчно внимание от учителя, или те се чувстват по-този начин. Учителят винаги може да размести чиновете като например ги подреди в краищата на стаята и застане в центъра на стаята. Така всички ученици ще се чувстват равни и ще вземат участие в учебния процес. Затова обаче е нужно чиновете и училищното оборудване да е ново и модерно. Разбира се, че е много трудно да се местят старите чинове, които са тежки и трудно подвижни. Ето още една причина да подмените училищните мебели с нови, които имат много повече предимства.

Доброто училищно обзавеждане гарантира, че учениците ще бъдат по-концентрирани в работата си в класната стая. Вие трябва да се замислите за този въпрос, ако сте ръководител в училище или учител. Нужно е децата да виждат, че училището мисли за тях и им предоставя най-новите удобства – качествени и модерни чинове. Само така те ще бъдат мотивирани да работят и учат повече, да не се закачат в час и да не развалят дисциплината. Лесно може да постигнете спокойствие в класната стая, ако я оборудвате с модерни чинове и столчета.