Карцином на стомаха

Карциномът се намира на едно от челните места като причина за фатален край. При мъжете се открива близо двойно по-често в сравнение с жените. Най-често засегнати са хората на възраст от 50 до 70 години.

Рака на стомаха се проявава в повечето случаи при страдащи от атрофичен гастрит, интестинална метаплазия и дисплазия. Нещо повече – има данни, които свързват заразяванато с H. pylori като един от основните фактори за развитие на тумор. При инфектиране в детска възраст и последващо развитие на хроничен гастрит, шанса за поява на тумор на стомаха се покачва няколко пъти. Вероятността за развитие на стомашен тумор е по-голям при тютюнопушене.

Няма клинични симптоми специфични относно ранния стомашен тумор. Анорексията и загубата на тегло се откриват при около 75% от засегнатите и често са знак за напреднало заболяване. Прогресирането на карцинома е последвано от поява на епигастрална тeжест, дискомфорт, болка, гадене, ранно засищане. Приблизително 70% от заболелите се оплакват от болки в подлъжичната област.

Диагностициране на тумора на стомаха

Фиброгастроскопията с многократни биопсии от рака са някои от най-точните способи за доказване на заболяването.
КАТ на коремните органи определя стадия на заболяването: степента на разпространение на ракът, наличието на близки или далечни метасметастази.
Туморнитe маркери имат ограничена диагностична значимост.

Прогнозата е в зависимост стадият на карциномът.

Лечение
Хирургичното лечение е първи избор при болните със стомашен тумор.
Лечение с лекарства се включва при късен стадий на карцинома или като адювантна или неоадювантна терапия, но не довежда до подобряване на преживяемостта. Приблизителната преживяемост на заболелите е от 6 до 10 месеца.