Молба за развод

Молба за развод по взаимно съгласие

Разводът е много сложна и изключително емоционална тема, за която мнозина не желаят дори да мислят, която, обаче, често се оказва неизбежната следваща стъпка в живота на много хора. Един от начините да се постигне това е като се подаде молба за развод по взаимно съгласие (можете да разгледате на SBKLaw.bg).

Кога е вариант да се подаде молба за развод по взаимно съгласие

Ако заедно с брачния партньор сте решили да се разведете и имате взаимно съгласие с него или с нея, тогава бихте могли да подадете молба за развод по взаимно съгласие.

Това може да се опише като доста по-бърз, по-лесен и по-евтин за партньорите начин за развод и за приключването на един брак в сравнение с останалите стандартните процедури за развод.

Какво трябва да се направи за да се случат нещата по този начин

За да подадете молба за развод по взаимно съгласие, е необходимо да изпълните определени условия.

  • Първо, трябва да имате взаимно съгласие със съпруга си за развод. Това означава, че двамата трябва да се съгласят с необходимостта да се разведат, както и с условията, при които да се случи това;
  • Второ, трябва да имате съгласие по финансовите и имуществени въпроси, в това число и разделянето на имуществото, ако има такова;
  • Трето, трябва да имате уговорка относно грижите за децата, дали и какви издръжки да се плащат, как да се осъществява всичко това, включително и кой кога и за колко време ще има правото да се вижда с децата;

Подаване на самата молба

След като сте се уверили, че имате взаимно съгласие по всички важни въпроси, следва да подадете молба за развод по взаимно съгласие в съда в района, където сте регистрирани.

В молбата трябва да посочите вашите лични данни и тези на семейната ви половинка, включително имената, адреса и номера на лична карта, както и данните за съпруга ви. Трябва да посочите и причината за развода.

По какъв начин се случват нещата след това

Когато подадете молбата, трябва да заплатите съответните такси около процедурата, като всичко това може да стане и онлайн.

След като се обработи молбата, съдът ще уведоми вас и съпруга ви за датата на заседанието, на което трябва да присъствате.

На заседанието съдът следва да се увери, че и двамата партньори са съгласни с условията, при които ще се случи развода, в това число разделянето на имуществото, грижите за децата и други подробности.

Вашият коментар