Национален парк „Рила“

Национален парк „Рила“. Национален  парк „Рила“ се намира на територията на България. Той е най-големият от трите Национални парка, намиращи се на територията на България. Датата на обявяване на територията за национален парк е именно двадесет и четвърти февруари 1992 година. Площта на парка е с територия именно 80 000 хектара, намиращи се в централните и най-високите части на планина Рила. Целта на създаването на самият парк отново е с цел опазване. Опазване на екологичните системи както и на някои отделни исторически културни обекти , имащи национална важност. Интересен факт е , че именно от територията на горепосочения национален парк „Рила“ извира една от най-пълноводните и най-дългите реки на Балканския полуостров а именно Марица. Освен това на територията на парка са разположени приблизително около сто и двадесет естествени езера , с ледников произход , на височина именно между 800 и 2925 метра надморска височина.
Освен тези природни дадености, намиращи се на територията на Национален парк „Рила“  също така основна роля игра е фактът , че именно връх Мусала, най-високият връх на Балканите.
Други интересни факти и доказателства за богатството на българската Рила планина е именно, че на територията на този парк се намират точно четири резервата а именно: резерват – Парангалица, Централен Рилски резерват, Скакавица, Ибър. Национален парк Рила в Европа, е един от най-големите защитени територии. Двата резервата „Парангалица“ и „Маричини езера“ участват по програмата на ЮНЕСКО а именно „Човек и биосфера“.

Климатът играе значителна роля за природните паркове като цяло. Значителна е меко казано- основна роля, а именно причината за това е , че целта обозначената територия като Национален парк е , тя да бъде защитена от човешките влияния и замурсяване. Тоест тя остава непокътната, защитена . Единственото значение върху нея започва да оказва климатът, като среда на живот както на растителния , така и на животинския свят.  Ето заради това е толкова важен климатът. Той е неконтролируем от човешката ръка. Местонахождението на парка е изцяло на планинска климатична област. Самият парк „Рила“ се намира именно между средиземноморски и преходно-континентален климатичен пояс. Най-ниските температури, достигали за тази местност са измервани , точно на най-високата точка на парка  на връх Мусала. Най – ниската температура е достигала до  минус тридесет и един цяло и две,  градуса по целзии. А най- високата температура на връх Мусала е била осемнадесет цяло и седем градуса по целзии.