след ПТП

След ПТП – какво ще трябва да кажете

След ПТП, когато първоначалният шок от претърпяното пътнотранспортно произшествие мине, започват ангажиментите около застрахователната компания и опитите да получите обезщетението, което съответства на закупената от вас полица.

Понякога, това е съпътствано с трудности и може да наложи да потърсите адвокат, който е запознат със застрахователното право при настъпване на ПТП (разгледайте в Zastrahovan.eu – Обезщетение за пострадали при ПТП).

Ако се срещнете с експерт в тази сфера, той ще иска да предоставите малко информация, на базата на която да ви представлява при нужда. Ето какво трябва да имате предвид.

Контактите между вас и застрахователната компания след ПТП

Един от важните въпроси, които адвокатът в областта на застрахователното право ще е най-вероятно да ви зададе, това е говорили ли сте с представители на застрахователната компания за инцидента.

Ако сте го сторили, адвокатът ще иска да разбере с какви точно представители сте говорили и какво сте им казали за пътнотранспортното произшествие. Възможно е застрахователната компания да изопачи вашите думи по удобен за нея начин, за да минимизира размера на застраховката или дори напълно да избегне плащане.

Какво сте казали на другите хора за инцидента

Вашият адвокат ПТП с опит в областта ще иска да разбере говорили ли сте с някой друг за инцидента и какво сте му казали. Понякога застрахователите могат да потърсят ваши близки за да им разкажат за случилото се и за наученото от вас.

Те могат да демонстрират загриженост и добронамереност, а вашите близки могат в притеснението си да кажат нещо, което да се отрази на вашата застраховка и на нейните размери.

Понякога застрахователите могат да се свържат не само с приятели и членове на семейството, но и с лица, които са били свидетели или дори участващи в самия инцидент.

Разбира се, какви застраховки имате

Каква автомобилна застраховка имате – това е един от най-важните въпроси. Вашият адвокат така ще прецени какъв размер сума можете да очаквате, а според типа на полицата ще знае какво точно ще иска да разбере вашия застраховател, ако иска да избегне плащане.

Имате ли контакти на свидетели на или след ПТП-то

Вашият адвокат ще иска да разбере дали е имало свидетели на ПТП-то и ако е имало такива, дали вие на свой ред имате информация за контакт с тях, като телефонен номер и име.

Вашият коментар