Транспорт

Транспортна услуга – видове

Транспортната услуга е вид услуга, която е свързана с преместване на товар в пространството.
Услугата не включва само транспорта на товара, но и всички мероприятия, свързани с неговата подготовка и транспорт до основния изход на превоза.

Ето кои са основните видове транспортни услуги:

  • превоз;
  • товарене, разтоварване, претоварване и други товаро-разтоварни операции;
  • съхраняване на стоките;
  • действия по подготовка на транспорта за маршрута;
  • отдаване под наем и наемане на транспортни средства;
  • експедиционни услуги;
  • ремонт на транспорта;
  • превоз на транспортните средства до мястото на товарене;
  • всякакви допълнителни операции, необходими за превоза на товара.

Качественото изпълнение на гореизброените видове транспортни услуги изисква спазване на всички изисквания в областта на маркетинга, счетоводните документации, застраховки.

Класификация на транспортните услуги

Когато услугата се прави на друго предприятие, фирма, частно физическо лице, нямащи отношение към транспорта, се наричат външни.

Вътрешна е услугата, когато от нея се нуждаят самите организации на транспортните отрасли.

В зависимост от характера, видът на услугата е: технологична, търговска, информационна.

Според вида на транспорта, транспортните услуги биват: морски, автомобилни, железопътни, услуги за въздушно карго.

В зависимост от дестинацията, транспортните услуги се разделят на далечни и местни.

Далечни превози са:

– международни и местни;
– линейни и чартърни;

При международния превоз на стоки, транспортните услуги, вида и правилата често съществено да се различават от вътрешните такива в страната.
Предопределящо за ефективното разпределение на товара и високото качество на транспортното обслужване е услугите, свързани със самия превоз, да бъдат осъществени бързо и качествено.

Наличната материално-техническа база, съпътстваща всеки етап на превоза е в основата на ефективността и качеството на предоставяната услуга

Всички тези мероприятия са напълно осигурени от фирма, занимаваща се с превоз и хамалски услуги.

Съвременните електронни средства за информация и управление улесняват значително предоставянето на услугата, правят я конкурентноспособна и трайна на пазара.
Добрата организация на фирмата, предоставяща съответната услуга намалява значително разходите. Следователно крайната цена на услугата е конкурентноспособно.

На разположение на клиентите е обстойна информация за всяка фирма, предлагаща транспортни услуги, в интернет. Една от тях е българската спедиторска компания Карго Планет. Сайтовете на различните фирми дават подробна информация за услугите, които се предлагат, цените за всяка една от тях, както и начините са връзка с нейни представители.