Факти, открити от учените през последните години.

Факти, открити от учените през последните години.
Откриха, че съществува вулкан , по-голям от всички съществуващи до сега . Става въпрос за огромния масив Таму, който е с площ от 310 хиляди квадратни километра, превъзхождащ по размери дори и хавайския вулкан Мауна Лоа, участващ в смятането за него, че е най-големия на Земята.Той е възможно да се съпостави, и дори го съпоставят с най-големия в Слъчевата система  – угасналия вулкан Олимп на Марс.
Друг интересен факт, открит на скоро е относно циклите на съня.  Твърди се , че сънят е на фази. Първо се двъжи на цикли, а именно те започват от будно състояние до дълбока фаза след това възстановяващ сън, след това се връща обратно към будността и процесът се повтаря многократно, докато сме живи. Спящите хора обикновено се двъжат между четири такива цикъла за цялата вечер. Известно е ,че всеки от тях продължава точно между седемдесет и сто и десет минути. Всеки цикъл на съня базисно се разделя на две фази, които се считат за основни. А всяка от тях се разделя на четири нива, които преминават през буднос, дълбок сън и се редуват пак по същия начин.

Още един интересен факт се води новината за последната вечеря  на Исус Христос , която е състояла се с Пилат Понтаийски, това е римският управник, наредил разпятието му, твърдението е според нова книга от холандски професор.
Има съвсем нова светлина върху факта , че Юда бил принуден на практика да целуне Христос, за да го посочи на Римските войници и да го предаде. За да достигне до този метод, е бил принуде, от самия факт, чр христос е могъл да променявида си, че дори става и невидим, за преследващите го.
Те го попитали как да го открият и Юда бил принуден да го целуне именно с цел да го издаде и да го убият и накажат.

 

Вашият коментар