Централен Балкан втора част

Централен Балкан втора част. Втора част на първата ни публикация за Национален парк Централен Балкан е изключително необходима, именно поради важността на Българите да познават дори бегло голямото богатство, което имаме. Не само като природа, но и като национална принадлежност.
Продължаваме втората си статия с информация за бозайниците , обитаващи, живеещи в Националния парк Централен Балкан. А именно голяма част от бозайниците. Осемнадесет вида прилепи обитават парка , в съчетание със седемнадесет вида дремни в добавка от шестнадесет вида едри бозайници. Всичките 18 вида прилепи са обявени като защитени в цяла Европа, а 8 от 18 , дори и в световен мащаб. В нашият Балкан се намира точно най-голямата в Цяла Европа  популация от кафява мечка, която обитава предимно защитените територии. Широко разпространени по цялата част на парка са именно копитните бозайници.  Част от тях са елените, сърните и дивите кози, включени в Червената книга на България. Видрата. Видрата я споменаваме именно поради огромния интерес към нея. Тя е включена в Червения списък на световнозастрашениете видове, по отношение на този вид същество, трябва да се отбележи,че в Парка се намира най-чистата и популация не само в България, но и на целия Балкански полуостров. За съжалени отбелязваме, че златката е значително намаляла а това е по вина на човеците.
Туризмът в Националния парк е най-добре развит именно заради богатството, което съхранява Централният Балкан. Пешеходен туризъм е видът, който е развит в Парка. Поради тази причина са създанеди многобройни еко пътечки за по-голяма възможност на посетителите да разгледат повече кътчета на парка . Те са 470 километра общо. Условията за зимен и летен туризъм са добри именно защото Парковата Дирекция се грижи да има такива. В последните години е отделено внимание на маркировката по пътечките, за улеснение на посещаващите туристи. Създадени са многобройни кътчета за отдих между преходите, в това число заслони, съоръжения, както и интерпретативни програми. Съществуват и маршрути за конен и велосипеден туризъм, специално съобразени с ненарушаването на естествената среда в Парка.