Централен Балкан

Централен Балкан. Централен Балкан е един от националните паркове в Република България. Те са три на брой. Нах-големият от тях е разбира се национален парк Рила. Вторият по големина е именно Централен Балкан. Най- ниската му точка е в близост до самото градче Карлово, Най-високата е очертана до Връх Ботев, а цялостното му разположение варира между 500 и  2376 метра . Като взимаме предвид , че най-високият връх е именно Стара планина. На Национален парк Централен балкан са разположени и девет на брой резервата. Наименованията им са следните: „Боатин“ , „Царичина“ , „Козя стена“ , „Стенето“ , “ Соколна“ , „Пеещи скали“ , “ Северен Джендем“ , “ Джендема“ , “ Стара река“ . Всички те взети заедно заемат, изпълват територията или се разполагат на територията от 20 000 хектара.
На местонахождението на Националния парк Централен Балкан са разположени или виреят многобройни лечебни растения. Всяко от които има своята лечебна сила, качество, да помага при болести или засилване на имунната система на хората.  Именно 170 вида от тях съществуват на територията на Националния парк.  Това е много значителен брой, който всъщност представлява и основна част от абсолютно всички лечебни сами по себе си растения , намиращи се , в България.  Всички те играят своята роля в кръговрата на природата, но има и доста специфични. На брой с точност можем да отчетем като факт, че именно двадесет и два от всички 170 са включени в „Червената книга на България“ . По същото отчитане като факт ще потвърдим , че шестнадесет от тях са под специфичен режим на стопанисване и ползване.

Някои видове гъби също са с местонахождение именно Национален парк Централен Балкан.На това място са открити именно 250 Видове гъби, което представлява в проценти точно дванадесет от всички съществуващи видове гъби на територията на България. Човека се интересува пряко от ядливите видове гъби, и разбираемо. Като значимост за човека , най- разпространените са именно манатарките, печурките, пачият крак, пърхутките.
Разрешено е тяхното събиране именно заради естественият подбор. Важно е да знае,че преди да стане разрешено се изисква всеки, възнамеряващ да си събере гъби да получи писмен разрешителен документ от самата Дирекция на Парка.