Адвокат и реклама - Статии.com

Адвокат и реклама – Статии.com

Адвокат и рекламата

Един от въпросите които е сред най-дискутираните и съпоставяни във връзка с адвокатска дейност в различни държави е именно невъзможността на  адвокатите да рекламират дейността си. Тъй като тази  гилдия, упражняваща юридическа професия е по правило доста консервативна и държаща на всички традиции, в много от държавите се приема, че никак не е етично адвокатите да рекламират своята дейност. Приема се дори, че препоръката е основния метод на един адвокат за набиране на клиенти, което следва естествено от неговият опит и възможности да се справя с различни дела. Такова едно разбиране е прието и в българският закон, който често е критикуван и от самите адвокати като архаичен. Противници на това схващане пък изтъкват довода, че в България, адвокатската професия е непопулярна, което водило до недостиг на клиенти.

Доколкото недостигът на клиентела за адвокати в България се корени в липсата на тази възможност същите да могат да рекламират дейността си, много от адвокатите считат забранителната норма от Закона за адвокатурата за пряка и основна пречка пред тях. В сравнително по-младата българска икономика още липсва изграденият на запад рефлекс и модел на гражданите да потърсят адвокатска помощ. Много от хората изпитват затруднение в разбирането на това какво точно се предлага от адвоката и оценката на реалната му цена и залог. Невъзможността да се разбере същността на една адвокатска услуга води много често до нейното пропускане, което от своя страна пък води до измами главно имотни и доста недоразумения, които допълнително отежняват работата на административните органи и съдебни инстанции. Много от българите предпочитат и избират да бъдат представлявани от Агенции за недвижими имоти или други посредници и медиатори при сделките им с недвижимости. Популярността на адвокатските услуги в България е много слаба в сравнение с по-развитите икономически държави, което кара много от родните адвокати да негодуват срещу тези норми на закона, забраняващи рекламата на адвокатите.