Остров Кипър - Статии.com

Остров Кипър

Република Кипър. Българското остаряло наименование е „Кипрос“. Тази държава е разположена на остров Кипър. Основните официални езици, говорещи се на острова са турски и гръцки. Английският и руският попадат също сред разговорните езици на острова, но не официално. Островът Кипър се състои от две части. Едната част се води Севернокипърска турска република, която не притежафа официално международно признание. Втората част е именно Република Кипър, която е и член на Европейския Съюз.

  • Президентска република е Република Кипър, получила мандат от именно пет години. Административното деление е неизбежна част. Кипър е съставен на шест окръга именно разделени на общини. Това е и причината той да бъде разделян на северна(турска) и южна(гръцка) част. Окръзите са следните: ФАМАГУСТА ; КИРЕНИЯ ; ЛАРНАКА ; ЛИМАСОЛ; НИКОЗИЯ ; ПАФОС. Икономическите дейности са част от основните дейности на острова. Възможно е да се посочат като част от тези икономически дейности именно сферата на туризма, износът на текстилни и занаятчийски изделия и търговското корабоплаване.
  • Интересна част от растителните култури в Кипър се заема от така нареченият корен на растението трилистник, наечен също „холукаси“. Изключение е именно той, но до голяма степен повечето култури в Кипър са познати. Именно поради тази интересна причина един голям процент, можем да твърдим, от частните стопанства на  Кипър се занимават именно с отглеждането на този корен наречен трилистник.

Кипър е бил населен именно още от зората на човешката цивилизация. Като е бил под владичеството на Рим заедно с древна Гърция , в комбинация с Египет и Османската империя. И като добавим и Венеция, но в раззличните периоди от своята история. Всяка една от тези култури е оказала малко или много влияние върху Кипър и народът. За пример може да посочим древните езически храмове.

И до ден днешен Кипър си остава на челната класация по предпочитание от туристите за отдих и семейни почивки. Остров, запазил се през времето и изменил се спрямо него.