Поредно последно място за България - Статии.com

Поредно последно място за България – Статии.com

Може би вече никой няма да се изненада от поредната класация, която прави Европейската комисия и ние отново сме на последно място. Този път България е на последното място по процент работници, които се обучават на работа.

  • Според проучванията, едва 1.5 % от работещите в България взимат участие в обучения на работното място. Това поставя България доста под минимума в сравнение с останалите европейски държави.
  • От синдиката КТ “Подкрепа” заявиха, че започват кампания за насърчаване точно на мотивацията и развиването на работното място, която ще се казва „Учене на работното място“.
  • За сравнение фирмите, които практикуват обучения на работа в Англия например са около 23% от всички компании в страната.

Там се залага на това да се наемат не толкова опитни кадри и вътрешно-фирмено да се провеждат обучения и курсове за повишаване на компетентността на персонала. Това повишава като цяло квалификацията на работните кадри в цялата страна.

У нас в много градове като Варна, Бургас, Пловдив, Враца, Габрово и други, ще се раздават брошури за работодатели и работници за обучаване на работа. Много от хората не осъзнават, че по този начин биха повишили своята квалификация и така ще могат да получат по-добре платена работа в бъдеще.

Също така това повишава шанса им да си намерят работа в чужбина за напред. Другата цел на синдиката КТ “Подкрепа” е да се обмени опит и информация с няколкото чуждестранни фирми у нас, които вече практикуват тази дейност. Така може да се научат много нови методи за повишаване на квалификацията на персонала.

Най-лошото е, че повечето фирми не осъзнават, че за да се развие дейността им е нужно понякога да се попълнят празнините в собствените некомпетенции вътре във фирмата. Ако повече от нашие фирми се съсредоточат в обучението на персонала ще можем да произвеждаме по-качествена работна ръка за България и чужбина.

Вашият коментар