Browse Tag: език

Лекарски немски за работа в Германия - Статии.com

Лекарски немски за работа в Германия

Що се отнася до немски курсове и признаването на знания по немски език за български лекари в Германия,

много от немските федерални области приемат езиковите сертификати от ниво B2 нагоре както на различни местни, така и на чуждестранни доставчици на обучение. Понякога е достатъчно устно събеседване с отговорната служба. Само една от федералните области държи на представянето на сертификат от Гьоте институт или Telc (ниво B2). Две от федералните провинции изискват допълнителен устен специализиран изпит по езика. Една пък изисква само устно събеседване със специалист на чуждия език. Тези различни изисквания и процедури в отделните федерални провинции не са оправдани от фактическа и правна гледна точка. Получаващите се от тях противоречиви и широко дефинирани изисквания към езиковите умения на чуждестранните лекари водят до съмнения относно унифицираното осигуряване на добра услуга за пациентите. Те са също така объркват значително и чуждестранните лекари, които често не знаят към коя провинция да се насочат и какво ниво да завършат за да започнат да работят.

  • Проблемите се задълбочават още повече от факта, че не всички местни и чуждестранни езикови училища стигат до небходимото ниво и в следствие на това провеждат тестове, които отговарят на описанието за нивото и на професионалната подготовка според Европейската езикова рамка. Също така е много съмнително, дали служителите на държавните агенции, обикновено не разполагащи с подходящо образование, са в състояние да направят оценка на езиковите умения на кандидатите само въз основа на едно десетминутно събеседване. И освен това, само с един разговор могат ли да се оценят и писмените умения на кандидатите, като се има предвид, че рентгенолозите например предимно се занимават с писане и много по-рядко имат устен контакт със своите колеги. Тази картина на цялостната ситуация означава, че не всички чуждестранни лекари, които получават лиценз за практикуване или са одобрени, имат ниво B2 и могат действително да се справят с немската езикова реалност.
  • В приетия през април 2012 г. Закон за признаване на квалификациите се цели по-опростена интеграция на чужди специалисти в Германия. В следствие на дългогодишния недостиг на лекари в Германия обаче се оказва политически доста трудно, приетото в момента ниво B2 по Европейската езикова рамка да се повдигне до C1 (като е посочено в Наредба № 8 на 121-то Общо събрание). Много по-просто би било вероятно да се настоява на прием само на признатите езикови тестове (например Гьоте сертификат B2, TELC Сертификат B2, TestDaF ниво 4), които да се приемат в комбинация с признат професионален езиков изпит.

За да се подготвите за всичко това, което Ви очаква в Германия, посетете курс по немски в Давитоз. Ние Ви очакваме!