Browse Tag: кредити

Заеми онлайн

Кредити онлайн – 3 ненадминати предимства

Несъмнено на всеки един от нас в даден момент се е налагало да потърси помощ от приятел, било то защото му е предстояло ремонт и се е налагало да изхвърли всички стари мебели или пък финансите рязко са се изпарили и е било крайно належащо да вземе назаем от близък човек. Може би преди няколко десетилетия е било крайно обичайно съседите да разменят захар, яйца, брашно през оградата на двора, но днес нещата изглеждат по един коренно различен начин.

Какво искаме да кажем с това, в съвременният свят хората се опитват да демонстрират значително висок статут и по този начин смятат, че дават неискани обяснения на всички останали,ч е животът им е поел по правилния път и не се нуждаят от ничия чужда помощ. Ако ли обаче настъпи момент, в който наистина ви е нужна приятелска подкрепа, особено тогава, когато става дума за пари, то в него момент изпитвате едни крайно необясними страх, безпокойство, притеснение, а дори понякога и паник атаки.

Смятаме, че точно сега това би могло да се избегне разумно и рационално. Съвременният начин на живот далеч не наподобява онзи, който родителите, бабите и дядовците ни са водили. В днешни дни всичко се случва светкавично бързо, без да е необходимо да даваме излишни обяснения на псевдо приятели, които и ние самите дори не сме наясно защо ги пазим в графата „приятели”.

Статията по-долу ще ви разкажем за онези 3 ненадминати удобства, от които можете да се възползвате при изтеглянето на бързи кредит. Това в никакъв случай не значи, че ви подстрекаваме да прибегнете към подобен вид услуга. Искаме просто да ви напомним, че на ваше разположение е модерната услуга, която е в готовност да разреши съществуващ проблем и то без да иска кой знае какво в замяна.

Кои са онези 3 предимства, които може да ни предложи микрокредитирането

 1. Бързина;
 2. Липса на документи;
 3. Удобство.

Смятаме, че именно тези предимства са напълно достатъчна предпоставка, за да преосмислите бъдещите си планове и да действате разумно така, както се изисква от вас в дадена ситуация. Не е нужно да чакате почти никакво време, докато средствата ви бъдат отпуснати. Наред с това, от вас не се изисква предоставяне на куп излишна и пропита с ненужна информация, бумащина. Що се отнася до удобството, вие сами бихте могли най-добре да го опишете.

Ако точно в този момент се чудите на коя небанкова институция да се доверите, то проучете внимателно вариантите, така че да не останете разочаровани накрая.

Предсрочно погасяване на кредит - Статии.com

Предсрочно погасяване на кредит – Статии.com

Според действащото и управляващо законодателство на територията на Република България, всеки взел кредит от банкова или друга кредитна институция, има право да върне този креди предсрочно. Т.е. да погаси кредита предсрочно. Текстът от Закона за потребителския кредит, който дава това право е под чл. 18 и най-общо казва, че кредитополучателят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит. От своя страна това предсрочно връщане на сумата от кредита води и до намаляване на лихвата, както и на разходите по кредита, които са включени в самата стойност на кредита, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно погасяване на кредит от потребителя.

Според законът за кредитите, то направеният разход върху погасяваната сума в никакъв случай не бива и не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишния процент на разходите по кредита. Обикновено таксата, която се дължи за предсрочното погасяване на някой вид кредит е в размер на 1,5 – 5% и се изчислява върху предсрочно погасената сума.

Има и такъв вид потребителски кредит, при който не съществуват такси предсрочно погасяване. В много от случаите обаче, тази такса не бива събирана при наличието на някакви други условия. В Европейският съюз също не може да се срещне някаква единна практика, която да касае всички банки по въпроса за кредит и предсрочното му погасяване. Някои банки начисляват такси, докато други не. Начисляващите я обаче нямат точно определен размер на таксата, т.е. няма таван, който да спазват банките. Някои банки, като прагове поставят шест-месечния еквивалент на ГПР, други три-месечния еквивалент на ГПР.

Когато се отпуска кредит, освен такса по предсрочното погасяване, отделно се плаща и такса за обслужване на кредита. Тя се плаща наведнъж, занапред през целия период. Ако обаче имате възможност и платите предсрочно своя кредит по-рано от крайния срок, например след три години, банката няма да ви възстанови предплатената такса, която сте внесли за обслужване на кредита до края на уговорения срок до изтичането на кредита.

След като през 2008 година беше въведена единна Директива, засягаща европейския кредитен пазар, вече в целия ЕС може след отпускането на определен кредит да се погасява в по-кратък срок от пълния, по възможност от кредитополучателя получената сума. В този случай кредиторът има право на справедиво и обективно обосновано обезщетение, свързано с претърпяването на евентуални разходи, които са пряко свързани с исканото предсрочно погасяване на кредита. В процентно измерение, въпросното обезщетение не бива да надхвърля повече от 1% от сумата на предсрочно погасения кредит, ако периодът между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит надхвърля една година. Ако периодът не надхвърля една година, обезщетението не може да надхвърли 0,5% от сумата на предсрочно погасения кредит.

Бързи кредити срещу залог - Статии.com

Бързи кредити срещу залог – Статии.com

Освен стандартните бързи кредити, потребителите могат да се възползват и от тези видове, които са обезпечени със залог върху движими вещи. Условията са лесни и разбираеми, точно като при всички останали бързи кредити. Одобрението на документите в този случай стават в периода 1-30 дни. Но в повечето случай одобрението се прави за 24 часа, през които се прави оценка на движимите вещи, които ще се ползват за залог върху отпуснатата сума.

Обикновено вещите за този вид бързи кредити се оценяват по метода на ликвидационната стойност. Това представлява стойността в парично измерение или друг еквивалент, за която би трябвало да се извърши сделката между кредитната институция и клиента. И двете страни трябва да бъдат информирани предварително и да са се съгласили с условията по сделката. Ликвидационна стойност представлява сумата, която може да бъде реализирана за дадена вещ, която е изложена на публичен търг или публичен продан за максимално кратко време при преобладаващите в момента икономически условия.

Вещите, които биват заложени се съхраняват в отделно помещение, ефикасно опаковани и надписани. Така няма опасност от злоупотреба с вещите, поверени на грижите на компанията.

Ако поради някаква причина не бъде върната сумата, върху която е направен залог, то се задържа от кредитната институция само и единствено предмета, който е бил заложен. В срок от няколко дни, компанията няма право да се разпорежда с тези вещи, като се дава един вид гратисен период, през който отпуснатия от тези видове бързи кредити, може да бъде изплатен и заложената вещ може да бъде освободена от запор. Но ако след определен срок, собственика на заложената вещ не възстанови сумата, то заложената вещ официално става собственост на кредитната институция, отпуснала заема. Всичко това трябва подробно да е описано в договора, който се сключва между клиента и фирмата.

Потребителските кредити - Статии.com

Какво представляват потребителските кредити?

Какво представляват потребителските кредити?

Под термина потребителски кредити се обединяват всички онези кредити, които се отпускат на физически лица за собствено потребление, с цел придобиване на определена покупка, стока, електроника и др. За да се отпусне даден потребителски кредит от банка или пък друга кредитна институция, клиента трябва да отговаря на няколко условия. Различните банки по принцип предлагат и различни потребителски кредити. Но това, което ги обединява всички под един знаменател, ние можем да обобщим в няколко много важни точки, които следва да се вземат предвид още в момента, в който сте решили да се обърнете към този вид осигуряване на средства.

За да вземете кредит трябва да:

 • работите на безсрочен трудов договор;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;
 • чистият Ви месечен доход не е по-малък от сумата на месечната вноска по кредита плюс 160 лева

Освен това всички потребителски кредити си имат определен лимит, като сума над него не може да бъде отпускана. В масовия случай това са суми до 20 000 лева. Над тази сума се счита, че вече трябва да се обърнете към друг вид кредит, предлаган от банката.

Изчислява се и годишен лихвен процент, който не бива да надвишава определена сума в месечните вноски на погасяване на кредита.

Много банки, за да подпомогнат и облекчат своите клиенти предлагат редица преференции при тегленето на потребителски кредити. Това в общия случай включва лихвеният процент по кредитите, като много банки го намаляват.

Все още при някои банки и потребителските кредити не се изискват привличането на поръчител, но много кредитни институции изискват за суми над 10 000 лева да се намери един или двама поръчителя, които да поемат задълженията по кредита при евентуално затруднение на кредитополучателя.

Изискват се и определени документи, които трябва да се предоставят пред банката.

 • Искане за кредит по образец на Банката – предоставя се на клиента от Банката;
 • Копие от трудов договор или съответното трудово правоотношение със същите характеристики;
 • Декларация от работодателя по образец на Банката;
 • Копие на лична карта.

За Вашият поръчител:

 • Справка за поръчителя – по образец на Банката;
 • Копие на лична карта.

За обработка на документите и проучването на кредитоискателя и неговите поръчители, ще се изисква някаква сума, като вид такса. Това обикновено са еднократни такси за обработка и разглеждане на документи и според размера на кредита, процентно съотношение от кредита.

Видове кредити от Статии.com

Видове кредити от Статии.com

В днешния динамичен свят, много фирми и домакинства разчитат изцяло и само на кредити, като обезпечение за дадени финансови ситуации. Разбира се за различните организации и структури в обществото, съществуват различни видове кредити, които са направени да отговорят изцяло на нуждата от финансови потоци на дадения клиент. Видовете кредити могат да се разглеждат по два начина: по отношение на обезпечението и според своето предназначение. По отношение на обезпечението, кредитите могат да бъдат:

 • Обезпечени кредити, като в този случай се има предвид, че някакъв материален или финансов актив или пък договорен ангажимент, представлява обезпечение или гарант, за изплащането на кредита от получателя на кредита.
 • Необезпечени кредити, които са вид кредити, изплащането, на които от получателя на кредита не е било подплатено, гарантирано с някакви материални или договорни ангажименти.

Според своето предназначение, кредитите се делят на:

 • Потребителски кредити, са кредити, които се отпускат на физически лица, като целта е да се ползват за текущо потребление на стоки и услуги, като обикновено за тяхното отпускане не се изисква обезпечаване.
 • Ипотечни кредити. Те се отпускат върху дадена недвижима собственост, която се залага един вид, и е обезпечение по кредита. Или с други думи имота се ипотекира, като се придобива със средствата от кредита.
 • Кредити за оборотни средства, като този вид кредити се отпускат на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на суровини и материали за производството и т.н.).