Browse Tag: кредит

Бързите кредити - Статии.com

Бързите кредити – алтернатива да се справим с финансови разходи

Попаднали сте в задънена улица от финансови проблеми и се нуждаете от пари на заем? Месечното ви възнаграждение не стига да покриете належащи разходи. Няма от кого да заемете, а имате нерешен здравословен проблем или непокрити сметки, които не сте в състояние да погасите? Тогава точно за вас е бърз кредит от кредитна компания.

С този вид заем ще избегнете сложните банкови процедури при подаване на заявка за потребителско кредитиране. Забравете административните тежки процедури в банките и ползвайте един нов вариант с който само до час, без доказване на месечно възнаграждение и при липса на бюрокрация можете да усвоите нужните ви пари. Само предоставете копие от документ за самоличност и проблема ви може да бъде решен.

 • Бързият заем е перфектна алтернатива да намерите изход за вас и вашето семейство от определен труден момент. С него няма да се наложи да давате залог, под каквато и форма да е, нито пък да прибягвате до заложни къщи, от които ще получите малко пари, не покриващи стойността на предмета, който сте заложили.
 • Доверете се на така нареченият бърз кредит онлайн. Онлайн вие ще попълните своята молба за кандидатстване за нужната ви сума направо на сайта на кредитната компания. Разрешението ще получите до час, а до 24 часа вие ще можете да посрещнете почти всеки финансов проблем.
 • Можете също така да се възползвате от услугата безлихвен бърз кредит. Тя се предлага само от някои кредитни компании. Тази услуга няма да получите от банка, нито при съмнителните лихвари или пък в заложните къщи. Какво ще решите зависи от вас самите, но решение на вашите финансови проблеми има и то не е едно. Ако предпочитате да се ориентирате към бърз заем без утежняващи ставки, без доказване на месечно възнаграждение, без поръчители и само срещу копие от документ за самоличност, то горе изброените условия можете да откриете само в небанкова кредитна компания за бързи кредити.
Кредит за текущи разходи от Credissimo - Статии.com

Бърз кредит за текущи разходи от Credissimo

Една от най-често срещаните причини при нуждата от пари на заем се оказват повишените текущи разходи.

рез последните 10-тина години българското домакинство се бори ежедневно с най-различни предизвикателства, а плащането на постоянно растящите цени на тока, парното, водата, телефона го поставят на ръба на фалита.

 • Рекета от страна на държавата или частните фирми наистина достига своите пикове днес, а като добавим и тежката икономическа ситуация, при която безработицата продължава да расте, то можем логично да заключим защо хората се нуждаят все по-често и максимално бързо от спешни заеми. От друга страна обаче банковите организации свиха значително предлагането на потребителски кредити, а много хора дори загубиха своите жилища, защото банките отказаха да бъдат гъвкави и си останаха едни тромави и архаични финансови структури.
 • Точно тогава при огромна безработица, при липса на кредитиране от банките и появата на множество лихвари-измамници се появи светлина в тунела, а именно небанковите кредитни компании като фирма Credissimo, които благодарение на иновативното си мислене съумяха да се превърнат в лидер на пазара по брой отпускани кредити. Макар тези кредити рядко да са по-големи от 1000 или 2000 лева, то те са достатъчни за повечето хора да се справят с повишените текущи разходи на своето домакинство.

Още днес можете да кандидатствате за своя бърз кредит в кредитна фирма, която няма да изисква една камара документи, а само данните от личната ви карта, чрез които ще направи нужните справки в Централния кредитен регистър, за да прецени дали да ви отпусне нужния заем. На практика можете да разполагате с бърз кредит за покриване на текущите си разходи още днес – без да обикаляте офиси, без да се редите на опашки, без да доказвате доходи. Добавете и факта, че можете да кандидатствате за бърз кредит в интернет на официалната уеб страница на избраната организация и нещата са дори още по-добри.

Кандидатствайте за бърз кредит още днес!

Бързите заеми - Статии.com

Предназначение на бързите заеми – Статии.com

Все по-масово биват търсени бързи кредити, като това е често провокирано от икономическата ситуация в страната през последните години, която принуди хората да живеят на ръба на оцеляването и да не могат да спестят и един лева за черни дни. Демографските показатели при използването на бързи кредити варират в големи диапазони, защото на практика цялото ни общество, без значение млади или стари страда от постоянна липса на средства, за да живее достойно своя живот ида посреща елементарни човешки разходи.

Все пак най-голям дял при отпускането на бързи заеми се заема от младите хора. Сред тях се открояват две групи. Едната е на младите семейства с малки деца, които имат нужда от постоянен приток на средства, за да осигурят условия на своите наследници, които не питат дали родителите им могат да си позволят да гледат деца, пък и в крайна сметка именно малките членове на семействата ни са най-голямата ни радост.

Другата група е на млади хора, които не са свикнали сами да управляват и балансират своя бюджет. Те тепърва се изправят пред жестокия живот, които българските граждани трябва да водят на ръба на оцеляването, като липсата на спестяване изиграва ключова роля за това да им се налага да търсят пари на заем често.

 • Най-често бързите заеми се използват за покупка на храна, покриване на разходи за ток, вода, парно, както и за непредвидено лечение на член от домакинството. Да истина е, българите все по-често стоим гладни, за да си платим тока, което е горчивата закономерност от политическото безхаберие у на през последните 20 години.
 • Най-често хората използват бърз заем в размер около 300 лева. Това ясно показва, че заплатата на един българин не е достатъчна, за да му осигури неговото нормално съществуване и както обикновено се налага ние сами да се справяме със ситуацията, всеки както може, било чрез заем от роднини или чрез бързи кредити от небанкови организации.
Предсрочно погасяване на кредит - Статии.com

Предсрочно погасяване на кредит – Статии.com

Според действащото и управляващо законодателство на територията на Република България, всеки взел кредит от банкова или друга кредитна институция, има право да върне този креди предсрочно. Т.е. да погаси кредита предсрочно. Текстът от Закона за потребителския кредит, който дава това право е под чл. 18 и най-общо казва, че кредитополучателят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит. От своя страна това предсрочно връщане на сумата от кредита води и до намаляване на лихвата, както и на разходите по кредита, които са включени в самата стойност на кредита, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно погасяване на кредит от потребителя.

Според законът за кредитите, то направеният разход върху погасяваната сума в никакъв случай не бива и не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишния процент на разходите по кредита. Обикновено таксата, която се дължи за предсрочното погасяване на някой вид кредит е в размер на 1,5 – 5% и се изчислява върху предсрочно погасената сума.

Има и такъв вид потребителски кредит, при който не съществуват такси предсрочно погасяване. В много от случаите обаче, тази такса не бива събирана при наличието на някакви други условия. В Европейският съюз също не може да се срещне някаква единна практика, която да касае всички банки по въпроса за кредит и предсрочното му погасяване. Някои банки начисляват такси, докато други не. Начисляващите я обаче нямат точно определен размер на таксата, т.е. няма таван, който да спазват банките. Някои банки, като прагове поставят шест-месечния еквивалент на ГПР, други три-месечния еквивалент на ГПР.

Когато се отпуска кредит, освен такса по предсрочното погасяване, отделно се плаща и такса за обслужване на кредита. Тя се плаща наведнъж, занапред през целия период. Ако обаче имате възможност и платите предсрочно своя кредит по-рано от крайния срок, например след три години, банката няма да ви възстанови предплатената такса, която сте внесли за обслужване на кредита до края на уговорения срок до изтичането на кредита.

След като през 2008 година беше въведена единна Директива, засягаща европейския кредитен пазар, вече в целия ЕС може след отпускането на определен кредит да се погасява в по-кратък срок от пълния, по възможност от кредитополучателя получената сума. В този случай кредиторът има право на справедиво и обективно обосновано обезщетение, свързано с претърпяването на евентуални разходи, които са пряко свързани с исканото предсрочно погасяване на кредита. В процентно измерение, въпросното обезщетение не бива да надхвърля повече от 1% от сумата на предсрочно погасения кредит, ако периодът между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит надхвърля една година. Ако периодът не надхвърля една година, обезщетението не може да надхвърли 0,5% от сумата на предсрочно погасения кредит.

Потребителските кредити - Статии.com

Какво представляват потребителските кредити?

Какво представляват потребителските кредити?

Под термина потребителски кредити се обединяват всички онези кредити, които се отпускат на физически лица за собствено потребление, с цел придобиване на определена покупка, стока, електроника и др. За да се отпусне даден потребителски кредит от банка или пък друга кредитна институция, клиента трябва да отговаря на няколко условия. Различните банки по принцип предлагат и различни потребителски кредити. Но това, което ги обединява всички под един знаменател, ние можем да обобщим в няколко много важни точки, които следва да се вземат предвид още в момента, в който сте решили да се обърнете към този вид осигуряване на средства.

За да вземете кредит трябва да:

 • работите на безсрочен трудов договор;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;
 • чистият Ви месечен доход не е по-малък от сумата на месечната вноска по кредита плюс 160 лева

Освен това всички потребителски кредити си имат определен лимит, като сума над него не може да бъде отпускана. В масовия случай това са суми до 20 000 лева. Над тази сума се счита, че вече трябва да се обърнете към друг вид кредит, предлаган от банката.

Изчислява се и годишен лихвен процент, който не бива да надвишава определена сума в месечните вноски на погасяване на кредита.

Много банки, за да подпомогнат и облекчат своите клиенти предлагат редица преференции при тегленето на потребителски кредити. Това в общия случай включва лихвеният процент по кредитите, като много банки го намаляват.

Все още при някои банки и потребителските кредити не се изискват привличането на поръчител, но много кредитни институции изискват за суми над 10 000 лева да се намери един или двама поръчителя, които да поемат задълженията по кредита при евентуално затруднение на кредитополучателя.

Изискват се и определени документи, които трябва да се предоставят пред банката.

 • Искане за кредит по образец на Банката – предоставя се на клиента от Банката;
 • Копие от трудов договор или съответното трудово правоотношение със същите характеристики;
 • Декларация от работодателя по образец на Банката;
 • Копие на лична карта.

За Вашият поръчител:

 • Справка за поръчителя – по образец на Банката;
 • Копие на лична карта.

За обработка на документите и проучването на кредитоискателя и неговите поръчители, ще се изисква някаква сума, като вид такса. Това обикновено са еднократни такси за обработка и разглеждане на документи и според размера на кредита, процентно съотношение от кредита.

Банков кредит - Статии.com

Банков кредит – Статии.com

Част от основните сделки, които може да сключва една банка е банковият кредит. Този вид услуга е договор, който дава право на заемателя да вземе определена, желана от него парична сума за ясно определена цел и при ясно договорени условия и срок за връщане. Едно от условията при този вид кредит е начисляването на определена лихва. Банков кредит може да се отпусне на всяка една фирма, която кандидатства по условията. Това се прави, защото във всеки един момент от своето съществуване и икономическа дейност, всяка една фирма има нужда от оборотни средства, за да може безпрепятствено да продължи съществуването си. Тъй като по своята организация, фирмата представлява рискова организация, то и финансовите й резултати са променливи, а оттам следва, че тя не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит).

 • По тази логика кредит като понятие може да се отнася и за домакинствата. В този случай, за да си осигурят определен стандарт на живот, те кандидатстват за банков или друг вид кредит.
 • Кредитът може да бъде разглеждан и като категория на обръщението на парите. В този случай се извършва размяна, която се прави срещу определено обещание, че ще се направи плащане на по-късен етап. А това е и неговата най-важна характеристика, която е свързана с определен риск за кредитора. В развитото пазарно стопанство кредитът е особено важно икономическо явление.
 • При банковият кредит се сключва договор, който е задължение срещу банката тя да отпусне на кредитополучателя някаква определена сума, която предварително е била одобрена. Договорът притежава следните основни характеристики:

Той е двустранен документ, който обвързва и банката, и кредитополучателят с определени права и задължения. Договорът е консенсуален, което означава, че той проявява действието си по волята на страните най-често от датата, от която е подписан. Възмезден е, което означава, че срещу получената сума, кредитополучателят дължи определена сума на банката. Той е формален или законът изисква за неговото сключване писмена форма, комутативен, като се обявяват ползите за страните още при неговото сключване и е срочен. Т.е. още при сключването му бива уговарян определен срок, в който да се върне предоставената от банката сума.