Browse Tag: лекари

Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика. Този вид педагогика и обучение да децата е нововъведена и тепърва започва да се популяризира в България.
Целта на този вид объчение в ранна детска възраст е именно децата да са щастливи, на първо място, да обичат учението и училището не като институция, а като истинската му същност.
Този вид педагогика се различава от практикуващия се до момента. Причината за това е, че целта им е коренно различна.Чрез Валдорфската педагогика децата  биват наистина подготвени интелектуално, психически и практически за живита. Сега ще си кажете, че няма как да бъде вярно! Е, има! И това става чрез откриване , развиване и съхраняване на творческите си способности. Валдорфската педагогика постига именно този ефект.
Сега въпросът е как го прави. Това става ,чрез жива методика. Тоест, педагозите, които се заминават с деьата , се съобразяват с тяхната възраст и съответния етап на развитие до което е достиглано всяко едно дете по отделно. Като например за малките деца, достигнали не до седем годишна възраст, живата методика се осъществява чрез добри примери за подражание, с колкото се може повече движение и по възможност с внасяне на ратъм в живота му, с цел развиване на собствената му воля.От там с голяма доза защита и несекващо любящо обгрижване. Друг метод е ,чрез извършване на необходими и смислени дейности. Например правене на книжки, месене на хляб, плетене и много други такива, чре именно дейносто,които отразяват първичните човешки дейности- бране на плодове, копаене, жънене, косене, пеене, рисуване, приказки, танци, че дори и организиране на празници.

Всичко опира до физическите движения и първичните , естествените дейности на хората в естествена среда.Този вид педагогика е новаторска само в България. По света вече е навлязла. Това е и причината тя да не бъде достъпна за всички Българи. Именно заради цената, която трябва да заплати родителят, настойникът, за своето дете.

Късче от рая от Статии.com

Късче от рая

Крушунските водопади в България са категоризирани като късче от рая. Причината за това е тяхната неповторима , омайваща, незабравима и естествена природна красота. Намират се в село Крушуна. Точно на 34 километра от град Ловеч.

Идеално място за семейна почивка. В град Ловеч има прекрасни семейни старинни, автентични къщи за гости, на достъпни цени.

Един вид сокол, наречен Крушун, е дал името на малкото планинско селце. Разположено на Деветашкото плато, селото се намира на границата на Стара планина и Дунавската равнина, сякаш кацнало на последните планински възвишения с открита панорама към течащата на север река Осъм.

На път за село Крушуна, Ловеч, се минава през „Деветашката пещета“. Тя е една от най-големите пещери в България и, също така, е открита през 1921 година, блозо до „Деветаки“ -село.  Пещерата е дом на прилепи, хиляди от тях. Едната половина на пещерата е осветена и минава малка рекичка, а другата е тъмна и суха.

  • В нея обитават около 12 вида защитени земноводни сред които жаба, смок , костенурка. Също ще споменем и за 34-та вида бозайници обитаващи „Деветашката пещера“.
  • В същата околност и по-конкретно в град Ловеч, се намира Ловешката крепост, която е изградена 1187 година и запазена до ден днешен. Византийският император Исак 2ри подписва мирен договор , признаващ независимостта на всички Въстанали области и слагащ началото на 2рата Българска държава.

„Троянският манастир“ се намира в същите околия на около двадесет километра от Ловеч. Той е по големина трети в България. Разположението му се описва като живописно именно заради разположението му на рекаЧерни Осъм.

Гложенският манастир е в близост до село Гложене. Посветен е според легендите на Свети Георги Победоносец. Именно неговата икона е в манастира. Според предания и  легенди самата икона неколкократно е изчезвала от манастира. Като на по-късен етап винаги е била намирана отново , но на хълма, недалеч от  селото, на което се намира хълма.Именно заради това манастирът е преместен на точно този хълм, на който е била намирана иконата.

Лятна работа - Статии.com

Лятна работа – Статии.com

Учениците в днешно време предпочитат лятно време да прекарват далеч от вкъщи, работещи, стажуващи и с много нови запознанства.

Езиковите гимназии предоставят една основа за езиковите умения на учениците. Езикът се явява като най-важната част от общуването между хората. Именно затова учениците от езикови гимназии масово предпочитат работа извън България. В следствие на добро знание на език и желание за по-добро заплащане те заминават извън България.

Едни от предпочитаните дестинации за ученици са Гърция, Кипър. Където могат да си намерят подходяща за тях работа.

САЩ е предпочитана от студенти, именно защото учениците нямат възможност , заради възрастта си и визите.

Но, тенденцията напоследък се изменя все по- бързо сред студентите. Масовото заминаване за САЩ преди време, доведе до некоректното държание от страна на работодателите към студентите. Лесният начин за взимане на визи, също така накара работодателите да свалят цената на труда на студентите. Заплащането падна неимоверно.

Заради желанието на студентите, да се запознаят с момчета и момичета от другия край на света, често остават предавани.

  • Оказва се, че Гърция, Кипър, Англия и европейските държави като цяло са по-близо до нас-Българите, като отношение, в сравнение със САЩ. Повечето от българските студенти, заминали за САЩ остават с един прекрасен спомен и изживявания, но без и стотинка.
  • Излиза, че Европейските държави предоставят по-добра възможност на студенти за работа. Не само работа, но и забавления. Знаете студент с пари е щастлив студент. Работодателите предпочитат млад персонал в сферата на туризма, както и знаят, че за да задържат работещите студенти, трябва да им предоставят конкретното удовлетворяващо заплащане.
  • Проблемът в цялата ситуация се корени именно в психологическата нагласа на всеки заминаващ студент. САЩ е твърде далеч. Веднъж заминал, студентът предпочита да остане там и да се съгласи на условията, които му предлагат. Не си търси правата. Грешката е от двете страни. Един път лесното получаване на визи. Вторият път – не уместната ситуация, в която студентът сам избира да остане.