Списък за предоставено работно облекло – Статии.com

Списък за предоставено работно облекло - Статии.com

Списък за предоставено работно облекло Когато в дадена сфера е необходимо да се работи при риск, с вещества, опасни за здравето и др., работодателят осигурява на своите служители работно облекло и нужните допълнителни предпазни средства. Това се регламентира чрез Чл.

Read More Списък за предоставено работно облекло – Статии.com