Browse Tag: медицински персонал

Интересни факти за мозъка

Интересни факти за човека.
факт е , че мозъкът е едно от най-удивителните дарове за човека, най-удивителния орган. Именно той управлява жизнените функции и поведението на всяко едно човешко създание. Мозъкът си има деца, които ние наричаме мисли, спомени и чувства. Именно те произлизат от мозъка ни.
Знайте, че състава на мозъка е именно 80 % вода.  Главният мозък на всеки един младеж тежи приблизително около 1410 грама. Мъжкият мозък на средна възраст е с тегло от 1424 грама и към напреднала възраст намалява до 1385 грама. Статистиката доказва, че най-тежкият женски мозък е с тегло 1565 грама, амъжкият достигал до 2049 грама. Функцията на мозъка е да използва точна една четвърт от кислорода в организма а цялата телесна маса, представляваща мосък е 2 % от телесната маса на всеки един организъм. Човешкият мозък расте най-бързо между втората и единадесетата година от човешкия живот.
Факт е също, че колкото по-образован е човек, суреч, колкото повече тренира мозъчните си функциии, толкова по-малка е вероятността от заболяване на мозъка. Причината за това е,че функсионирането на мозъчната структура води до производство на допълнителни тъкани, компенсиращи заболяването.
Пореден изненадващ факт за мозъка е , че вярващите хора страдат по-рядко от болестни състояния на мозъка, именно поради честите молитви, които понижават честотата на дишане и нормализират вълновите колебания в главния мозък. Те помагат на оздравителните процеси.
Прозявката играе важна роля. Тя разсънва мозъка, защото дихателния отвор се разширява , което води до получаване на по-голямо количество кислород до белите дробове, който пък на свой ред се примесва след това с кръвта ни и ни прави по – бодри.
Лампичката на хладилника използва повече енергия от мозъка ни, Елекрическите сигнали са тези, които предават съобщенията между клетките.
Всеки човек е различен именно поради различните му мисли емоции и чувства. Казват ,че е възможно човек да се излекува само с мисълта си . Да, доказано е. Причината е ,че мислите ни са деца на мосъкът ни, който от своя страна контролира целия жив организъм наричащ се човек.

 

Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика. Този вид педагогика и обучение да децата е нововъведена и тепърва започва да се популяризира в България.
Целта на този вид объчение в ранна детска възраст е именно децата да са щастливи, на първо място, да обичат учението и училището не като институция, а като истинската му същност.
Този вид педагогика се различава от практикуващия се до момента. Причината за това е, че целта им е коренно различна.Чрез Валдорфската педагогика децата  биват наистина подготвени интелектуално, психически и практически за живита. Сега ще си кажете, че няма как да бъде вярно! Е, има! И това става чрез откриване , развиване и съхраняване на творческите си способности. Валдорфската педагогика постига именно този ефект.
Сега въпросът е как го прави. Това става ,чрез жива методика. Тоест, педагозите, които се заминават с деьата , се съобразяват с тяхната възраст и съответния етап на развитие до което е достиглано всяко едно дете по отделно. Като например за малките деца, достигнали не до седем годишна възраст, живата методика се осъществява чрез добри примери за подражание, с колкото се може повече движение и по възможност с внасяне на ратъм в живота му, с цел развиване на собствената му воля.От там с голяма доза защита и несекващо любящо обгрижване. Друг метод е ,чрез извършване на необходими и смислени дейности. Например правене на книжки, месене на хляб, плетене и много други такива, чре именно дейносто,които отразяват първичните човешки дейности- бране на плодове, копаене, жънене, косене, пеене, рисуване, приказки, танци, че дори и организиране на празници.

Всичко опира до физическите движения и първичните , естествените дейности на хората в естествена среда.Този вид педагогика е новаторска само в България. По света вече е навлязла. Това е и причината тя да не бъде достъпна за всички Българи. Именно заради цената, която трябва да заплати родителят, настойникът, за своето дете.

Късче от рая от Статии.com

Късче от рая

Крушунските водопади в България са категоризирани като късче от рая. Причината за това е тяхната неповторима , омайваща, незабравима и естествена природна красота. Намират се в село Крушуна. Точно на 34 километра от град Ловеч.

Идеално място за семейна почивка. В град Ловеч има прекрасни семейни старинни, автентични къщи за гости, на достъпни цени.

Един вид сокол, наречен Крушун, е дал името на малкото планинско селце. Разположено на Деветашкото плато, селото се намира на границата на Стара планина и Дунавската равнина, сякаш кацнало на последните планински възвишения с открита панорама към течащата на север река Осъм.

На път за село Крушуна, Ловеч, се минава през „Деветашката пещета“. Тя е една от най-големите пещери в България и, също така, е открита през 1921 година, блозо до „Деветаки“ -село.  Пещерата е дом на прилепи, хиляди от тях. Едната половина на пещерата е осветена и минава малка рекичка, а другата е тъмна и суха.

  • В нея обитават около 12 вида защитени земноводни сред които жаба, смок , костенурка. Също ще споменем и за 34-та вида бозайници обитаващи „Деветашката пещера“.
  • В същата околност и по-конкретно в град Ловеч, се намира Ловешката крепост, която е изградена 1187 година и запазена до ден днешен. Византийският император Исак 2ри подписва мирен договор , признаващ независимостта на всички Въстанали области и слагащ началото на 2рата Българска държава.

„Троянският манастир“ се намира в същите околия на около двадесет километра от Ловеч. Той е по големина трети в България. Разположението му се описва като живописно именно заради разположението му на рекаЧерни Осъм.

Гложенският манастир е в близост до село Гложене. Посветен е според легендите на Свети Георги Победоносец. Именно неговата икона е в манастира. Според предания и  легенди самата икона неколкократно е изчезвала от манастира. Като на по-късен етап винаги е била намирана отново , но на хълма, недалеч от  селото, на което се намира хълма.Именно заради това манастирът е преместен на точно този хълм, на който е била намирана иконата.