Browse Tag: покрив

Металните керемиди - Статии.com

Металните керемиди – бъдещето на покривното строителство

Металните керемиди все по-често доказват на широката публика своята ефективност и перфектна приложимост в многообразни  условия. Те се утвърждават като сигурна и надеждна инвестиция в бъдещето на сградата на която са поставени, повишавайки нейната стойност и използваемост многократно. Металните покриви притежават ред свойства, които допринасят за лесното им приложение в съвременното строителство и дизайн.

Развитието на технологиите до голяма степен е помогнало за акредитирането на металните керемиди като разумният и практичен избор при ремонт или строителство на фамилни и индустриални сгради. Съвременните метални керемиди, метални листове и улуци са изработени по начин, който им позволява да придобият качества които останалите материали не притежават. Металните керемиди са многократно по-издръжливи и устойчиви на природни бедствия и фактори като пожар, растителност, ветрове, корозия и другите видове разрушаващи елементи. Ползвателният им период много често е значително по-дълъг от живота на самата сграда, като повечето фирми в зависимост от материала дават гаранции достигащи до над 50 години.

  • Монтажът и подредбата на металните керемиди не представлява трудност, когато е изпълнен от фирма с подходящия ресурс и опит. Такава в България е Бигор-ИН .Тя не само има дългогодишен успешен опит в сферата на монтажа и подръжката не метални покриви, но и предлага многобразие от метални керемиди, метални листове и метални улуци от най-високо белгийско и шведско качество.
  • Преимуществата на металните керемиди не спират до тук. Наред с дълготрайността и устойчивостта им се нарежда и тяхната лесна инсталация и още по-лесна поддръжка. Поради ниското си тегло те могат да бъдат поставяни върху сгради без да влияят върху стабилност им, като дори могат да бъдат директно монтирани върху старият покрив без това да пречи. Високо енергоспестяващи са и това до голяма степен може да оправдае вложените в тях средства. Притежават много добри рефлекторни и изолиращи свойства и ефективно спомагат за намалянето на нужната енергия за поддържане на определена температура в сградата.

При инсталацията на метални керемиди е препоръчително да се вземе напредвид хлъзгавата повърхност и с особено внимание да се подходи при поддръжката и. За по-добър ефект е нужно всички ремонтни дейности да се правят при добро време и атмосферни условия.

Металните керемиди представляват сигурен вариант, който носи със себе си, оправдано и безпрецедентно качество. Без съмнение в бъдещето те стремглаво ще повишават своята ефективност и приложимост в навсякаде в заобикалящия ни свят.

Ремонт на покриви - Статии.com

Ремонт на покриви: Видове изолации – Статии.com

Фирмите за ремонт на покриви

са много и професионалистите в областта знаят, че за да бъде направен един ремонт качествено трябва самата покривка да отговаря на някои условия.

  • Хидроизолация – тя се характерезира с водонепропускливост, устойчивост на студове, слабо поглтщане на водата. Важно е всяка фирма за ремонт на покриви да е наясно, че при хидроизолацията водата трябва да се оттича безпроблемно. Това ще рече, че покрива трябва да е с гладка повърхност и по него да няма препядствия
  • Термоизолация – тя е много важна при извършването на ремонт на покрив. Тя защитава срещу студ и топлина, отразяване на преките слънчеви лъчи, прегряване, особено през горещите летни месеци. Много важно е да се вземат мерки срещу кондензацията и влагата
  • Устойчивост на вятър – много важно е когато фирмата занимаваща се с ремонтиране на покривни конструкции се захване с конкретен покрив да обърне внимание на устойчивостта му от повреди от силен или ураганен вятър. Става въпрос за откъсване на части от покрива, откъсване от основата, както и счупване на части от покрива. Също така отварянето и разширяването на фуги не е желателно. Затова е много важно да се вземе под внимание когато се прави ремонт на покрива на която и да е сграда
  • Звукоизолация – при ремонтиране на покриви трябва да се обърне внимание на изолацията от звук, особено когато помещението под покрива ще се използва за живеене. Важно е покрива да е защитет от въздушен шум, но само когато помещенето ще се обитава. Другият вид шум, а именно ударният, който се получава от дъжд, силен вятър е задължителен при ремонтирането на всички видове покриви.

От важно значение е, когато наемате фирма за ремонтиране на покриви да уточните какъв точно е вашият покрив. Ще се използва ли пространството под него, и как е добре то да се защити от неблагоприятните условия на времето.

Когато се спрете на конкретна фирма, която да извърши ремонтът на вашият покрив тя трябва да е наясно със всички технически изисквания, които съпровождат съответният ремонт. В зависимост от това дали помещениято под покрива ще бъде обитаемо зависи по какъв начин ще се подходи със ремонтирането на покрива.