Browse Tag: работа в Гърция

Инвестиционна привлекателност - Статии.com

Инвестиционна привлекателност – Статии.com

Колко е важна икономиката на една страна да бъде развита и стабилна и кой подсигурява тази стабилност?

На този въпрос отговора е ясен на всеки, който е завършил основно образование – правителството на страната.

Правителството е органа, който създава предпоставки за развитието на бизнеса в страната, както създаването и разширяването на местния бизнес, така и за чуждестранни инвестиции на територията на страната. Инструментите за постигане на икономически ръст са няколко:

 • Ниски данъци и такси;
 • Облекчена процедура при извършване на административните дейности;
 • Подпомагане на бизнеса с по-нисък лихвен прозент за банкови заеми;
 • Пълното усвояване на Европейските субсидий и строг контрол при изпълнение на плана;
 • Ограничаване на монополите и съблюдение на свободата на конкуренцията;

До тук изброихме малка част от предпоставките за създаване на ръст в икономиката на една добре управлявана държава.

Ползите, който ще произлизат от тези действия са многобройни, като включват:

 • Създаване на нови работни места;
 • Намаляване на емиграцията в страната с цел работа в чужбина;
 • Повишаване на жизнения стандарт;
 • Отваряне на „хоризонта“ към световните пазари;
 • Добро позициониране на каратата на икономически силни и стабилни страни;

Естествено това е една малка част от мерките, които трябва да бъдат предприети и последиците, които биха оказали върху развитието на една държава.

Икономическа криза - емиграция | Статии.com

Икономическа криза – емиграция | Статии.com

Настъпилата криза през 2008 година бе пагубна за глобалната икономика.

 • Спад отчетоха всички сектори на националните икономика на страните членки. Като най засегнат сектор можем да отбележим строителството последван от продажбата на недвижимо имущество. Голям процент от фирмите обявиха несъстоятелност и по този начин директно бе засегнат и пазара на труда, като работните места намаляха драстично, а безработицата достигна невиждани рекорди. Жителите на по-малките и икономически слаби страни, започнаха да търсят различни възможности за препитание. Час от населението се преориентира в останалите по-слабо засегнати сектори, като бе принудено да занижи изискванията си за равнище на работната заплата и полагащи се социални придобивки.
 • Останалите, които в продължение на месеци не успяваха да намерят реализация извън сферата на дейност, в която до момента са оперирали, бяха принудени да търсят работа в чужбина.
 • Предпочитани страни за емиграция заеха страните с по-висок жизнен стандарт и стабилност, като Англия, Германия и Скандинавските страни. Следващата преграда, която се изправи пред хората решили да „летуват“ извън пределите на родната си страна, се изпречиха нововъведените мерки за получаване на разрешително за работа в горепосочените страни. По различен начин всяка страна се опита да намали притока на чуждестранна работна сила и да подсигури достатъчно свободни работни места за нуждите на собственото си население.

Въпреки всички ограничения, емиграцията на икономически нестабилните страни се увеличи многократно в сравнение с предходни периоди. Като най-голямо изселване на населението стана в началото на летния сезон, тъй като голяма част от туристическите обекти не успяха да подсигурят необходимия брой работници, за подсигуряването на нуждите на туристическия бранш.