Списък за предоставено работно облекло – Статии.com

Списък за предоставено работно облекло - Статии.com

Списък за предоставено работно облекло Когато в дадена сфера е необходимо да се работи при риск, с вещества, опасни за здравето и др., работодателят осигурява на своите служители работно облекло и нужните допълнителни предпазни средства. Това се регламентира чрез Чл.

Read More Списък за предоставено работно облекло – Статии.com

Униформени облекла – кой и кога има право да ги носи?

Униформени облекла - Статии.com

Под униформени облекла се има предвид всички облекла, които се предоставят на работници/служители, за които е наложително да бъдат различавани от останалите при изпълнение на техните служебни задължения – лекари, служители в железопътния транспорт, полицейски служители, пожарникари и др. Носенето

Read More Униформени облекла – кой и кога има право да ги носи?