Browse Tag: секач

Секач - Статии.com

Секач – описание, видове и предназначение

Секачът представлява стоманен прът с различно сечение (кръгъл, плосък, правоъгълен, шестостенен) и различна дължина. На единия край има изострена част с различна форма – плоска или заострена, а на другия край, леко изпъкналото сечение е мястото където се нанася удара с чук.

Острието може да бъде изготвено чрез ръчно коване и последващо закаляване във вода или масло, или също така чрез пресоване на горещо на автоматична линия (промишлено производство). След закаляване острието се отпуска и заточва.

Задният край на секача е оформен подходящо за нанасяне на удар с чук или токмак.

Основните видове скачи са:

Плоските секачи най-често имат широчина на острието, еднаква с широчината на пръта, от който са изработени. Острието на плоските секачи може да бъде и уширено – по-широко от основния прът, което увеличава работната широчина на инструмента.

Жлебовидният секач е характерен със съответната форма на острието. Използва се най-често в художественото занаятчийство.

Четиристенният остър секач се използва най-често в строителството за сечене на бетон, в каменоделството и скулптурата.

Тъй като работата с ръчния секач е тежка, с течение на годините тя е механизирана и днес много често се използват електрически или пневматически секачи (перфоратори). Въпреки това няма съмнение, че и за напред обикновеният секач не може да бъде заменен, както в работилницата, така и в занаятчийството.

Както всеки инструмент и секачът изисква периодична поддръжка. След дълга употреба секача се затъпява и е необходимо да се заточи чрез шмиргелене. След няколко заточвания се намалява закалената зона и обикновено трябва да бъде изкована отново от ковач и отново да се закали и заточи.

Има много видове секачи, но за всички от тях е характерно, че са изработени от специална стомана, която може да се кове, в последствие да се закалява и отпуска. Отпускането намалява частично твърдостта, но прави острието на секача по-жилаво и по-устойчиво срещу спукване и отлюспване на метала.

При работа със секача трябва да се обръща внимание и на повърхността, върху която се нанася удара. В това място протича необратима пластична деформация – наклепване на метала. Така възникват мустаци и град в тази област, които са остри има опасност да се отделят при удар. Затова тези «израстъци» трябва да се отстранят чрез изшмиргеляване. В противен случай може да се получи приплъзване на чука или пък откъсване на парче метал, което може да доведе до наранявания и злополуки.

За изработването на секачи най-често се използва нисколегирана въглеродна стомана със съдържание на въглерод 0,52 до 0,62%. Тези стомани са високоустойчиви срещу динамично натоварване и са с отлична жилавост и устойчивост срещу температурни натоварвания.

Тези стомани се обработват чрез коване и пресоване. Прилагат се следните видове термообработка:

 • отгряване при 720–750 °C
 • отгряване за снемане на напреженията при 600–650 °C
 • закаляване при 870–920 °C
 • отвръщане 100–400 °C

При охлаждане в масло се постига твърдост около 56 HRC.

Къде се използва секача

Технологичната последователност при изработване на секачите например е:

 • нарязване на заготовка от прътов материал,
 • коване,
 • обрязване и оформяне на точен размер,
 • закаляване,
 • заточване чрез изшмиргеляване,
 • отвръщане.

Във всички зони, където е забранено да се използва открит огън, може да влезе в употреба секача, при определени мерки за безопасност.

Секачът е основен инструмент на занаятчията още от желязната епоха. В ковачниците се използва за разделяне на материал в горещо и студено състояние. Секачът е един от най-старите инструменти в историята на човечеството. Още в праисторически времена се използва в каменоделството и скулптурата.

В днешно време се използва в строителството, каменоделството, занаятчийството, обработката на метали и други сфери на промишлеността.

Пример за надеждни и качествени секачи са продуктите на традиционния чешки производител на инструменти – фирма ЗБИРОВИА.

Синоним на секача е длетото. Днес погрешно повечето занаятчии под длето си представят инструмент, който най-често се използва в дърводелството, мебелното производство и дърво резбарството.

Качествени секачи са например:

 • Секач плосък Zbirovia 101/175 mm
 • Секач заострен Zbirovia 702/250 mm
 • Секач плосък каменоделски Zbirovia 700/200 mm
 • Секач плосък каменоделски с предпазител Zbirovia 700/300 mm, PH
 • Длето плоско с предпазител Zbirovia 724/250 mm, PH

Тези и други разновидности може да намерите наe-shop-bg.eu.

В днешно време, когато опазването на здравето е един от най-важните елементи в производството, особено голямо внимание се обръща на безопасността на работата. В тази връзка и секачите претърпяват подобаващо развитие и напредък. Секачите, които се използват за дълговременна работа, са снабдени със специални предпазители от удароустойчива пластмаса, които предпазват ръката от неволен удар или приплъзване на чука. Трябва да се обръща особено внимание на изправността на този на пръв поглед обикновен инструмент.