Browse Tag: соларни системи

Соларна енергия - Статии.com

Изгодна и ефективна соларна енергия добита със соларни системи

Изгодна и ефективна соларна енергия добита със соларни системи.

Вятъра,слънцето, морските отливи и приливи ни даряват с енергия, която е не само възобновима, но и абсолютно безплатна. Защо да заплащаме все по-високи сметки за ток, отопление и вода, щом имаме шанса да вложим средства в изграждането на соларни системи, с помощта на които ще получим нужното ни количество електроенергия, ще използваме топла вода на воля и ще можем дори да се отопляваме през зимата? През последните няколко години технологиите за ползване на слънчевата енергия се наложиха много по – успешно както на световния, така и на българския пазар. Системите, които позволяват да използваме безплатната слънчева енергия и да я накараме да работи в наша полза не са никак малко и продължават да се разработват нови соларни ( фотоволтаични системи ). Количеството енергия, което

  • Слънцето ни подарява е доста по – голямо, отколкото ние имаме необходимост и колкото го използваме. Освен това слънчевата енергия е неизчерпаема, екологична и безплатна. Вместо да ползваме все повече намаляващите ресурси на Земята, можем да използваме слънчевата енергия за затопляне на вода,отопление и за производство на електроенергия. В България има подходящи условия за използване и оползотворяването на слънчевата енергия, тъй като дните със слънце средно за страната са 250 – 300, които превръщат вложените в соларни системи средства в изгодни и рентабилни. Соларните системи, които се използват към настоящия момент са два основни вида.
  • Първите се използват за стопляне на вода, докато другите преобразуват слънчевата в електрическа енергия. Слънчевите системи, които се използват за топлене на вода за битови нужди се състоят от слънчев колектор и резервоар за топла вода. Колекторите, използвани при соларните системи са три основни вида: плоски панели, вакуумни колектори с термотръби и колектори с вакуумни тръби. Най – евтините слънчевите системи за топла вода са термосифонните инсталации, които се отличават с компактна конструкция и лесен монтаж. Този тип соларни системи работят на принципа на циркулация на водата или казано по – просто водата в колектора, загрята от енергията на Слънцето се качва на горе и постъпва в топлообменника на бойлера, където отдава своята температура. Вече охладена се връща в долната част на колектора, където отново започва да се нагрява. Характерно за термосифонните слънчеви системи е това, че при тях няма свързващи апаратури или дълги тръби, помпи, а колекторът е непосредствено свързан с бойлера.
  • Най-големия недостатък на термосифонните инсталации е това, че бойлерът трябва да се намира над соларния колектор, т. е. на покрива на самата сграда, затова се налага да се прави доста стабилна платформа, където да се разположи. Като друг недостатък при този вид инсталации може да се отбележи и факта, че работят ефективно единствено при присъствие на слънчево греене. Слънчевите системи с принудителна циркулация са много по – ефективни от термосифонните системи. Те се казват така заради метода на осъществяване на преноса на затоплената вода. При слънчевите системи с принудителна циркулация пренасянето на стоплената от колекторите вода се извършва с помощта на контролер и помпа, който следи за температурата на течността в колектора и на течността в бойлера. При тези соларни системи бойлера се намира вътре в самата сграда, а колекторите са разположени на покрива. Топлата вода циркулира между тях по тръби.