Тридесет интересни факта за човека – Статии.com

Тридесет интересни факта за човека - Статии.com

Тридесет интересни факта за човека. При русите мъже брадата расте по-бързо, отколкото при тъмнокосите. Забавно и нещо, за което никога не сте се замисляли е фактът,че по време на жовота си човек свива палеца си около 25 милиона пъти. Размерът

Read More Тридесет интересни факта за човека – Статии.com