Browse Tag: bulgarian directory

Интернет класиране на сайтове - Статии.com

Интернет класиране на сайтове

Интернет класиране на сайтове

Всеки създаден сайт автоматично се вписва в създадената класация, Jabse 1 000 000. Не е нужно да се извършва специална регистрация. Българските интернет потребители могат да проверят позицията на своя български сайт точно тук: jabse.com/top1000000/. Всеки новосъздаден сайт и заеманото от него място може да бъдат проверени на следния адрес www.jabse.com/top1000000/. Класирането на сайтовете се извършва на база PageRating2. Това представлява оценка, която се извършва от интернет класацията. За нейното формиране влияние оказват трафика на сайта, също така качеството, броя на входящите връзки. За определянето на трафика на уеб сайта се използва така наречения ранк на Алекса. Използваната скала е логаритмична и се състой от 1 до 100. Колкото по – авторитетен и значим е сайтът, толкова по – челно място ще заема в класацията. Сайтовете с най – голямо значение притежават PR2 от 100. За по – доброто определяне на  PageRating2 се вземат под внимание трафика и ранка на сайта, възрастта на домейна, колко стар е URL адреса и други. При извършване на преглед на класацията, потребителите могат да направят сравнение между своя сайт и сайта на конкуренцията. Единственото, което е нужно да се направи, е да се посочи URL адреса на желания конкурентен сайт. Информацията за всеки сайт може да бъде открита изключително лесно. Необходимо е да се избере адреса желания сайт от класацията. Информацията представя данни за регистрацията на домейна, първото индексиране, локация на сървъра. Ако пък уеб сайтът се намира на споделен хостинг, чрез необходимата опция е възможно да се проследят всички сайтове, разположени на същия IP адрес.