Browse Tag: eгипет

Политическото обединение на Египет - Статии.com

Политическото обединение на Египет

Политическото обединение на Египет

Това обединение позволило да се изгради и да може да се поддържа единна иригационна система и то в цялата страна, което пък довело до силно увеличаване на площите на обработваемите им земи. С нарастналото селско стопанско производство се довело до началото на известният всестранен икономически, културен и политически подем, с който и се характеризира голямото развитие на Египет по време на Старото царство и при последователно управление на фараони от III, IV, V и VI династия, ще бъде чудесна екскурзия Египет ако решите да разгледате и музеи и стари вещи от онова време.

От силно и важно значение има така нареченият  Палермски камък, това представлява стела, съдържаща най-древният и известен египетски Летопис. Като в него са включени имената на всички известни  фараони, както и на продължителността на тяхното управление, и разбира се най-важните събития, които са свързани с него. При така нареченият Втори преходен период има падеж, а причините за това са както вътрешната нестабилност така и династическите борби и нашествието на хиксосите, които били номадски племена. При последните владетели от 19 династия и на 20 династия  постепенно е настъпил и залезът на най-развиващият се период на египетската цивилизация. Историята е богата и постоянно се откриват нови и нови неща.