Тол система в България

Топ 3 съвета относно новата тол система

Сигурни сме, че не всеки от вас е пределно наясно с това какви промени ще настъпят при въвеждането на новата тол система, както и много други въпроси, които със сигурност представляват важност за гражданите у нас. Преди да споделим всички онези „малки“, но важни подробности, то ние ще обърнем съсредоточено внимание върху това кога се очаква да влезнат в сила новите правила.

За да бъдем колкото се може по-полезни на хората, то наша е отговорността да обявим, че електронната тол система се очаква да влезе в сила на първи февруари идната година. Като краен срок е посочен март месец, но не можем да ви гарантираме на 100%, че тези срокове ще бъдат спазени, поради простата причина, че не са малко случаите, в които въвеждането на нови правила и условия са претърпявали забавяне.

Какво е важно читателите да знаят за тол системата

С цел пълноценна информираност на читателя, то ние ще споделим с всички вас 3 основни съвета, с които да си служите при необходимост. Преди обаче да преминем към тяхното описване, то трябва да знаете, че тол системата е валидна единствено за тежкотоварните камиони, които са с максимално маса над 3,5 тона. Всички останали превозни средства са освободени от правилата и новите закони.

  1. Полезна информация за изготвянето на самата такса

Таксата, която шофьорите на тежкотоварни камиони следва да заплащат, бива предварително формулирана на базата на няколко основни фактора, като: броят на осите; брутно нето; какъв е класът на пътя, по който се е предвижвало превозното средство; изминатото от него разстояние; екологичните характеристики на превозното средство.

Тол система в България
Пътни тол такси в България

След като бъдат уточнени тези няколко фактора, то идва ред на това шофьорите да заплатят обявената от системата такса. На мнение сме, че това е далеч по-справедлив метод, в съпоставка с винетките. Всеки шофьор ще заплаща за онова, което е изминал като разстояние и щетите, които е нанесъл върху инфраструктурата ни, ако има такива.

  1. Няма да се налага да се чака по пунктове

Според не малко от шофьорите това е едно от най-съществените предимства, тъй като ще им спести значително време. В някой от останалите държави се налага да се чака на опашка пред пунктовете, за да се плати конкретната такса. У нас нещата се очаква да бъдат далеч по-улеснени, с цел максималното удобство на шофьорите.

  1. Използване на бордово устройство

Системата се ангажира пряко с предоставянето на бордово устройство, което е последно поколение. В продължение на месеци наред екип от опитни и доказали се програмисти са работили усърдно и безотказно, докато не са сътворили една от най-иновативните технологии, появявали се у нас. Измерването и таксуването е в реално време.

Надяваме се наистина да сме ви били полезни и да сте почерпили нужната за вас информация, отнасяща се за въвеждането на тол системата.