Национален Парк „Пирин“

Национален парк „Пирин“. Националният парк „Пирин“ е третият по големина от трите национални парка на територията на Република България. Историята за произхода на наименованието и е именно от временно на славяните. Когато те се заселили по тези земи са окачествили планината като божествена даденост. Божествена даденост от техния Бог (за онова време, тъй като те са били политеистичен народ и са вярвали в повече от един Бог) Перун. Това е и причината пещерата да се казва Пирин. Окачествена от славяните като красива, божествена. Управлението на този парк е задължение на Министерството на околната среда и водите. За разлика от другите два Национални Парка в България като „Рила“ и Централен Балкан“, които биват поддържани от Директива на Националните паркове.
На територията на Пирин планина и по-конкретно на природния парк Пирин се намират два природни резервата а именно резервата – Баюви дупки – Джинджирица, който е попаднал в класификацията на един от най-старите резервати на територията на Република България , и резервата Юлен. Първият горепосочен резерват е част от Биосферните Резервати по програмата “ Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. Именно през 1983 година този резерват е обявен от една от най-значимите територии от световно значение , които се намират в Европа.

Историческото наследство на Пирин е именно неголяма част от Македония, която пази следите на много древни и величествени култури – тракийска, старогръцка, римска, византийска, славянска и прабългарска. Може би и това е една от причините хората, да пазят толкова усилено своето архитектурно , изобразително и фолклорно богатство. Голяма част от уникалността и неповторимостта на вече курортният град в България, предимно през зимния сезон, Банско, се дължи и на „Успение Богородично“ и “ Света Троица“ , както и част от това заемат и къщите музеи на самият Неофит Рилски и Никола Вапцаров.

Национален Парк „Рила“ е основна част от Българското историческо, културно и природно наследство, съчетала в себе си , красотата на природата и значимостта на Културата.