Бързи кредити срещу залог - Статии.com

Бързи кредити срещу залог – Статии.com

Освен стандартните бързи кредити, потребителите могат да се възползват и от тези видове, които са обезпечени със залог върху движими вещи. Условията са лесни и разбираеми, точно като при всички останали бързи кредити. Одобрението на документите в този случай стават в периода 1-30 дни. Но в повечето случай одобрението се прави за 24 часа, през които се прави оценка на движимите вещи, които ще се ползват за залог върху отпуснатата сума.

Обикновено вещите за този вид бързи кредити се оценяват по метода на ликвидационната стойност. Това представлява стойността в парично измерение или друг еквивалент, за която би трябвало да се извърши сделката между кредитната институция и клиента. И двете страни трябва да бъдат информирани предварително и да са се съгласили с условията по сделката. Ликвидационна стойност представлява сумата, която може да бъде реализирана за дадена вещ, която е изложена на публичен търг или публичен продан за максимално кратко време при преобладаващите в момента икономически условия.

Вещите, които биват заложени се съхраняват в отделно помещение, ефикасно опаковани и надписани. Така няма опасност от злоупотреба с вещите, поверени на грижите на компанията.

Ако поради някаква причина не бъде върната сумата, върху която е направен залог, то се задържа от кредитната институция само и единствено предмета, който е бил заложен. В срок от няколко дни, компанията няма право да се разпорежда с тези вещи, като се дава един вид гратисен период, през който отпуснатия от тези видове бързи кредити, може да бъде изплатен и заложената вещ може да бъде освободена от запор. Но ако след определен срок, собственика на заложената вещ не възстанови сумата, то заложената вещ официално става собственост на кредитната институция, отпуснала заема. Всичко това трябва подробно да е описано в договора, който се сключва между клиента и фирмата.

Вашият коментар