Винетки онлайн

Дават ли пари чужденците за електронни винетки?

От началото на 2019-та година, когато започна преминаването към електронни винетки, българите са платили над 673 млн лева за винетки като това не включва новите Тол такси. От тук се поражда въпросът „А чужденците купуват ли електронни винетки?” – тъй като и те, макар и преминаващи през държавата, пак използват пътната мрежа.

Какво беше преди, какво е сега

Преди въвеждането на новата централизирана система, много новинарски сайтове споделяха информацията, че масово чужденците не си купуват винетки и карат из страната без да бъдат таксувани. Това беше и проблемът и с нашите шофьори, тъй като единствения начин за контрол над това беше да те спрат КАТ.

Недостатъците на старата система

Старата система беше по-автономно изпълнима, отколкото новата, като цяло зависеше от случайното спиране да се разбере дали една кола има или няма винетка, много често те бяха изтекли или „забравени” в жабката. Това означаваше, макар и Министерството на транспорта да получаваше над 300млн годишно от винетки, загуби от некоректност е има – и то доста.

Преимуществата на електронните винетки

За разлика от старата система, новият, централизиран подход е както централизиране на финансите, така и на информацията за поведението на шофьорите по пътищата. Няма как да не сте забелязали новите камери по пътищата – те са сложени именно да снимат и сравняват номерата на всички коли спрямо информационната база на АПИ.

Така мигновено и автоматично става ясно кой е изреден и кой не – като тази система е значително по-удобна и с оглед на леснотата, с която можете да си закупите електронна винетка. АПИ (агенция пътна инфраструктура) има множество оторизирани партньори като Vinetki.bg, които предоставят лесно закупуване на винетки и сравняване на техния статус.

А чужденците плащат ли?

Всички автомобили, чуждестранни или български, преминаващи през граница биват проверени за винетка, като има и пунктове, където лесно може да бъде закупена такава. Това важеше и за старата система, но с модернизирането на администрацията, способността на АПИ да следи е значително по-добра.

Притеснения за контрол настрана, това означава, че дори с изтекла винетка, всеки преминаващ през границите на България, ще бъде засечен и подобаващо санкциониран. Така българската инфраструктура бива компенсирана подобаващо, като амортизирането и износването не тежи толкова много на държавния бюджет.

Няма безгрешни системи

Колкото и добре да звучи, системата на АПИ не е безгрешна, с често срещани проблеми при отчитане на ново постъпилите винетки, и неспособността за промяна на информация за активирана винетка. За щастие има трети страни като Vinetki.bg, които предоставят достатъчно информация за предотвратяване на подобни грешки.

Вашият коментар