Електронен подпис - Статии.com

Електронен подпис и неговото приложение

Какви са приложенията на един Електронен подпис?

Електронен подпис – това е част от документ в електронен вариант. Една от основните му цели е да предотвратява злоупотребата на лични документи и електронна кореспонденция. Притежателят на такъв уникален по своя вид подпис има възможността да ползва различни електронни услуги на Национална агенция по приходите, Национална здравноосигурителна каса, Агениция митници и много други агенции и министерства, а също така и защитава личните си данни и   при размяна на кореспонденция между него и неговите партньори.

Електронен подпис е понятие широко разпространено в онлайн банкирането, поради простата причина, че чрез него, човек може да управлява личните си финанси от всяка една точка по света. В същото време всяка една транзакция и кореспонденция е защитена от уникалността на този вид подпис. Високото ниво на защита позволява също така ползването на електронно фактуриране. Когато човек притежава такъв вид подпис той може да подписва и управлява парите си от всяка точка на света, като по този начин пести време и ценни ресурси, понеже таксите са по-ниски.

За да се сдобиете с такъв уникален подпис е нужно да се представи: документ за регистрация по БУЛСТАТ; документ за самоличност; съдебно разрешение за регистрация; издадено удостоверение за актуално състояние, заверено от съда по регистрация.