Счетоводни услуги

Как да подобрим данъчната си култура

Възползвайки се от услугите на опитен счетоводител или кантора, вие като предприемачи неусетно ще подобрите своята данъчна култура, а това ще има положителен ефект както върху бизнеса ви, така и върху финансовата ви стабилност.

От попълването на данъчните декларации, през сроковете за тяхното подаване, та като се стигне до плащането на осигуровките на служителите, всеки човек може да научи изключително много благодарение на доверения счетоводител, с който е избрал да работи.

Ще ви помогне да подобрите данъчната си култура

Непознаването на данъчното законодателство по ирония може да доведе до плащането на по-големи данъци, отколкото дължите в действителност. Понякога бизнесът пропуска да фактурира свои основни бизнес разходи, а това превръща постъпленията в чиста печалба, без те да са всъщност такива.

В други случаи бизнесът има право на възстановяване на данъци, но не знае, че попада в тази категория. Консултирането с експертен счетоводител може да ви помогне да намалите данъчната си експозиция (за счетоводни услуги в София се обърнете към Contract.bg).

Ще ви помогне да се справите със стари данъчни задължения

Вашият счетоводител ще познава много добре данъчното законодателство и ще може да ви консултира по отношение на ваши минали, настоящи и бъдещи задължения.

Ако имате неплатени данъци със стара дата, вашият счетоводител ще проучи дали Националната агенция по приходите дава възможност да бъдат те погасени по давност. Ако това не е допустимо във вашия случай, счетоводителят може да договори приемлив режим на погасяване на тези задължения.

Ще се научите на дисциплина във воденето на документацията

Вашият счетоводител ще ви научи как съвестно да събирате и да му предават цялата необходима документация, при което вие ще научите кое с каква степен на важност е, а това е от огромно значение.

Дори и ако се случи да забравите за нещо, вашият експерт ще ви потърси за да ви съобщи на къде се очертават вашите приходи и разходи към текущата дата, а това е едно напомняне, че ако сте имали покупки или пък някакви продажби, за които сте пропуснали да му кажете, трябва бързо да му предоставите необходимата документация за да може всичко да бъде изрядно и безгрешно.

Вашият коментар