Как не бива да се строят басейни - Статии.com

Как не бива да се строят басейни

Има правилни и неправилни методи за строителство на басейни.

По-долу са изброени някои грешки, които често допускат неопитните строители при изграждането на басейни с бетонни корита.

Не бива да ни учудва фактът, че непрофесионалистите често дори не знаят от какви материали се изгражда един басейн. На първо място е, разбира се, бетона – той трябва да бъде с най-високо качество и с най-голяма якост – защото има различни марки и видове бетони и не всеки бетон е подходящ за изграждане на басейни.

Но не само бетона при строителството на басейни е по-специален. Ако арматурата, която се полага преди отливането на бетона, не е с необходимата дебелина, това също ще довеве до проблеми с басейна в последствие. Покритието на стените и пода на басейна се извършва с различни видове мозайки или плочки и отново трябва да предупредим – не само бетона, но също плочките и мозайките, които се ползват в жилищното строителство, не са подходящи за басейните.

  • За покритието на стените и дъното на басейните се ползват специални двукомпонентни материали с латексни добавки, които могат да се разширяват или свиват в зависимост от температурата и други фактори, които оказват влияние върху басейна. Освен типовете и видовете материали, професионалистите са наясно също и с методиката на поставянето им, тъй като значение имат както последователността на извършването на различните процедури при изграждане на басейни, така и начинът, по който се употребяват материалите. Например при изграждане на бетонното корито, както и при ремонти на бетонната чаша на басейна, често се използва метода торкрет или т.нар. пръскан бетон, който е особено подходящ при хидроизолационни работи – за да се получи правилно изграждане на бетонното корито на басейна този метод трябва да се приложи с всичките му тънкости.
  • Преди строителството на басейна се създава т.нар. технологична карта, в която се нанася последователността на всички операции по време на строителството и методиката на действие на всеки един етап от строителството на басейна. Ако не се спазват указанията в технологичната карта, това неминуемо ще доведе до проблеми с басейна на един по-късен етап. В телеграфен стил можем да изброим етапите на изграждане на бетонния басейн – изграждане на бетонното корито на басейна чрез отливане на бетон във форма или чрез пръскане на бетон; полагане на специално латексно покритие върху бетонните стени и дъното на басейна; полагане на хидроизолиращ слой при използване на специални лепила; полагане на мозайка или плочки.

Важно е да се запомни още нещо – стените на басейна не могат и не бива да бъдат част от стените на друго помещение. Груба грешка е когато се изгражда басейн в сграда, една или повече от стените на басейна да е едновременно и стена на някакво друго помещение. Стените на басейна винаги трябва да се изграждат като самостоятелна конструкция, отделена от всякакви други стени.

Преди началото на строителните работи има поне едно нещо, което задължително трябва да се провери – налични ли са подпочвени води на това място. В случай, че на терена, определен за строителство на басейна, има подпочвени води, тогава съществуват два варианта на действие: вариант 1 – търсене на нов терен за разполагане на басейна и вариант 2 – дренаж.

Вашият коментар