Видове заваряване - Статии.com

Разпространените видове заваряване – Статии.com

Разпространените видове заваряване

Има много видове различни заварявания, които намират приложение по целия свят. Много мъже работят в тази област, която при достатъчно висока квалификация и умения е изключително добре платена. Всеки ден специалистите в тази сфера се увеличават, което красноречиво говори за добрите възможности за реализация.

  • Методът ВИГ заваряване протича с помощта на волфрамов електрод – инертен газ. Въпросното заваряване е електродъгово и протича с нетопящ се електрод в защитна газова среда. Дъгата гори между заваряваното изделие и волфрамовия електрод. Зощитният газ е инертен и може да бъде от хелий, аргон или смес от двете вещества.
  • Електродите се състоят от волфрам, те са сложно легирани с известни количества от торий, церий и др и издържат на натоварване с  ток. Общото свойство на всички тези елементи е, че облекчават емисията от електрони. Допълнителният метал по принцип е с формата на пръчка или тел.
  • При подфлюсовото заваряване електродът е с формата на тел или лента. Използват се също така тръбни ленти и телове в зависимост от индивидуалните предпочитания. Чрез образуваната от разтопения флюс шлака заваръчната вана и дъгата предпазват от съприкосновение с атмосферата.

Диаметрите на електродния тел варират от 2 до 6 мм. За наваряване пък се използват лентови електроди, широки до 60 мм. Дебелината пък е между половин милиметър и 0.8 мм. За получаването на един шев могат да се използват едновременно няколко дъги, които горят в обща или отделна заваръчна вана. Флюсовете могат да бъдат както синтеровани и агломерирани, така и различни по химичен състав и и киселинност.

Диапазонът на заваряваните дебелини е изключително широк, а самият метод е механизиран. Предимствата на метода се усещат при дебелини между 6 и 8 мм, а минималната дебелина е 1 мм. В наши дни е разработен вариант, при който може да се заварява в таванно положение.

Заваръчните процеси до един са изключително интересни поради своята атрактивна структура. Ако работите в тази сфера, със сигурност споделяте същото мнение. Поради това всеки ден за тях се пишат статии в различни списания и форуми в Интернет.