Ремонт на покриви - Статии.com

Ремонт на покриви: Видове изолации – Статии.com

Фирмите за ремонт на покриви

са много и професионалистите в областта знаят, че за да бъде направен един ремонт качествено трябва самата покривка да отговаря на някои условия.

  • Хидроизолация – тя се характерезира с водонепропускливост, устойчивост на студове, слабо поглтщане на водата. Важно е всяка фирма за ремонт на покриви да е наясно, че при хидроизолацията водата трябва да се оттича безпроблемно. Това ще рече, че покрива трябва да е с гладка повърхност и по него да няма препядствия
  • Термоизолация – тя е много важна при извършването на ремонт на покрив. Тя защитава срещу студ и топлина, отразяване на преките слънчеви лъчи, прегряване, особено през горещите летни месеци. Много важно е да се вземат мерки срещу кондензацията и влагата
  • Устойчивост на вятър – много важно е когато фирмата занимаваща се с ремонтиране на покривни конструкции се захване с конкретен покрив да обърне внимание на устойчивостта му от повреди от силен или ураганен вятър. Става въпрос за откъсване на части от покрива, откъсване от основата, както и счупване на части от покрива. Също така отварянето и разширяването на фуги не е желателно. Затова е много важно да се вземе под внимание когато се прави ремонт на покрива на която и да е сграда
  • Звукоизолация – при ремонтиране на покриви трябва да се обърне внимание на изолацията от звук, особено когато помещението под покрива ще се използва за живеене. Важно е покрива да е защитет от въздушен шум, но само когато помещенето ще се обитава. Другият вид шум, а именно ударният, който се получава от дъжд, силен вятър е задължителен при ремонтирането на всички видове покриви.

От важно значение е, когато наемате фирма за ремонтиране на покриви да уточните какъв точно е вашият покрив. Ще се използва ли пространството под него, и как е добре то да се защити от неблагоприятните условия на времето.

Когато се спрете на конкретна фирма, която да извърши ремонтът на вашият покрив тя трябва да е наясно със всички технически изисквания, които съпровождат съответният ремонт. В зависимост от това дали помещениято под покрива ще бъде обитаемо зависи по какъв начин ще се подходи със ремонтирането на покрива.

Вашият коментар