Водопадите край Смолян - Статии.com

4 часа при водопадите край Смолян – Статии.com

Водопадите край Смолян

Изумителните гледки сред девствена природа може да си подари всеки жител и гост на Смолян, любител на пешеходния туризъм.

Само на 30-ина минути от къщите на града в западна посока към местността Герзовица той ще попадне на наскоро прокараната екопътека „Каньонът на водопадите”. Всъщност това е финалът на 6-километровия маршрут.

Стартът на 4-часовия преход започва от местността Арнаутското в района на Крива пътека по пътя Смолянски езера – с. Стойките, където са изградени заслон ио огнище.

Екопътеката е уникална, защото минава през резервата „Сосковчето” и буферната зона към него, разкривайки различни природни феномени и биологичното разнообразие на защитената територия.

  • Предлагат се алтернативни варианти за по-краткотрайни преходи. Природният резерват „Сосковничето” е разположен на 4,5 км западно от Смолян върху площ от 177,5 ха и буферна зона от 104,4 ха.
  • Обявен е за резервата през 1968 г за опазване на вековни смърчови гори и местообитания на диви животни. 18 години по-късно, през 1986 г, за да се ограничи въздействието на човешката дейност върху защитената територията, се определя и буферна зона.

Над 40 % от площта му са разположени на надморска височина от 1600-1700 м. Сред характерните за региона смърчови екосистеми се извисява царствено вековен бук, отличен с екозащитен знак. Обиколката на мощното му стъбло е над 4,20 м. Край него също обособено място за отдих и огнище.

Следващият акцент са Ритлите (Редените камъни) – скални блокове с озадачаващи форми в резултат на изветрянето на риолитните скали, далеч от градките архитектурни проекти. Панорамна площадка за наблюдение с ограничени размери 1,5 м на 4 м ще ви примами извисяваща се скала, непристъпна, преди строителите на екопътеката са подсигурят достигането до върха и.

Гледката от нея разкрива надиплените в безкрая на хоризонта била на Родопите от орлов поглед. По течението на река Герзовска, виеща се по границата на резервата и буферната зона, са преброени 46 водопада. До красотите на 10 от тях, туристите могат да се докоснат след прокарването на пешеходния маршрут, получил името си от поредица малки, но атрактивни водопади – Ропката, Казаните, Сърцето, Каскадите.

Източник сп. Одисей – Зона.

Вашият коментар