Знакова система на косата

Косата като знакова система. В древните времена хората са смятали косата като символ на душата, вместилището и . Имено това е била и причината по онава време да са отдавали толкова голямо значение на нея. Съществувала и такава една библейска легенда, която споделя, че именно силата на Самсон се криела тайно в косата му. Втора такава легенда разказва точно за за убийствената Горгона Медуза, чиито плитки са били способни в буквален смисъл да вкаменят всеки, който ги погледне. Отношението на древните египтяни към косата, обаче е озадъчаващо. Причината е, че в историята приссъстват факти, доказващи , че при погребение на някой човек, те изразявали почитта си към паметта му именно като поставяли в гроба му не само гребени , ножйци и всякакви приспособления , но и правели сами рокли за косата,които поставяли в гроба. В други народности като например индианците, отрязването на коса е символ на отнемане на честта на човека, подложен на това изпитание. Има много източници и религии, според които косата играе ролята на свързващия елемент към висшите сили и космическата енергия, именно това е и причината те да ги смятат, че тя не трябва да бъде рязана през целия човешки живот.
Косата като фигурираща част от човешкия организъм има сама по себе си и своята символика. Дали е дълга, какъв цвят е , къса ли е , права или къдрава, мека или твърда, тя показва много за човешката личнист именно за неговата сексуалност или липсата и, за представата му за неговата идентичност. Тя е средство човек да изрази себе си. Именно как той сам се вижда през собствените си очи. Какво означава сам за себе си.
Цветевете на косата са много интересна тема за дискутиране именно поради разнообразието им. Символиката в цветовете е всеизвестна, както в миналото така и в сегашно време. А това е още една причина и повод косата да предизвиква интерес. Тя може да бъде оцветяване оформяна, третирана, именно и заради това е основният критерии за изразяването на личността.