Flomar HL - Статии.com

Пречиствателна станция Flomar HL – Статии.com

От много години един от лидерите в пречиствателните станции работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприяия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране.

За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – Flomar HL, който предлага оптимална рентабилност и поставя нови стандарти за физико-химичното третиране на отпадъчните води.

Първоначалната стъпка се състои в отделяне на твърдите частици и хомогенизиране на водата. В  специално проектирания тръбен флокулатор отпадъчната вода се смесва с коагулант и флокулант, като по този начин замърсителите (кръв, мазнини и неразтворени вещества) се свъзват и образуват флокули. Чрез високо ефективната флотационна инсталация Flomar HL тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за потанатъшно пречистване.

Флотатните утайки могат да бъдат депонирани заедно с отделените отпадъци от решетката като утайка със съдържание на сухо вещество 7 – 9%  или да бъдат обезводнени.

Разработената от ЕнвироХеми система за обезводняване на флотатните утайки представлява високо ефективна преса, с чиято помощ количеството на утайката от процеса Flomar HF се редуцира до 20%. Това представлява голям потенциал за намаляване на разходите за депониране.

Параметри на ОВ и степен на редукция:
Параметри на вход:
ХПК:                          4000 – 9000     mg/l
БПК:                                 2500 – 5500         mg/l
Мазнини:                                          300 – 800 mg/l
Неразтворени вещества:                500 – 1200 mg/l
Степен на редукция:
ХПК :                         до 85 %
БПК :                                             до 83 %
Мазнини :                                       до 97 %
Неразтворени вещества:                      до 95 %