Инвестиционна привлекателност - Статии.com

Инвестиционна привлекателност – Статии.com

Колко е важна икономиката на една страна да бъде развита и стабилна и кой подсигурява тази стабилност?

На този въпрос отговора е ясен на всеки, който е завършил основно образование – правителството на страната.

Правителството е органа, който създава предпоставки за развитието на бизнеса в страната, както създаването и разширяването на местния бизнес, така и за чуждестранни инвестиции на територията на страната. Инструментите за постигане на икономически ръст са няколко:

  • Ниски данъци и такси;
  • Облекчена процедура при извършване на административните дейности;
  • Подпомагане на бизнеса с по-нисък лихвен прозент за банкови заеми;
  • Пълното усвояване на Европейските субсидий и строг контрол при изпълнение на плана;
  • Ограничаване на монополите и съблюдение на свободата на конкуренцията;

До тук изброихме малка част от предпоставките за създаване на ръст в икономиката на една добре управлявана държава.

Ползите, който ще произлизат от тези действия са многобройни, като включват:

  • Създаване на нови работни места;
  • Намаляване на емиграцията в страната с цел работа в чужбина;
  • Повишаване на жизнения стандарт;
  • Отваряне на „хоризонта“ към световните пазари;
  • Добро позициониране на каратата на икономически силни и стабилни страни;

Естествено това е една малка част от мерките, които трябва да бъдат предприети и последиците, които биха оказали върху развитието на една държава.