Сертифициране по ISO - Статии.com

Сертифициране по ISO – Статии.com

Сертификат за качество ISO – документ,

удостоверяващ, че стоките, производството на международните стандарти ISO (ISO 9000: 2000, ISO 9001: 2008, ISO 9004: 2000, ISO 19011: 2000, ISO 10012).

Този документ е често гаранция за конкурентоспособност не само на българския пазар, но също така и в международен план. В нашата страна, този вид сертифициране съществува само на доброволни начала, като съществено доказателство за надеждността и качеството на продукта или услугата.

Всички сертификати по ISO не се издават за определен вид продукт и производството като цяло, а по-скоро за система за управление на качеството. Наличието на такъв сертификат означава, че компанията гарантира стабилността и качеството на своята продукция, спазва основните изисквания към нея, както и непрекъснат мониторинг на нуждите на целевата аудитория за подобряване на крайния продукт.

В България, всеки ISO сертификат отговаря на различни държавни стандарти, според който се провежда и международната сертификация.

Какво прави сертификата по ISO?

ISO 9001: 2008 (ISO 9001), дава възможност на фирмите за:

  • Оптимизиране на бизнес процесите и намаляване на производствените разходи чрез намаляване на дублиращи процеси;
  • Кандидатстване за нов подход на управлението на компанията, използвайки системата за мотивация;
  • Имате ясна и изчерпателна информация за регулиране на бизнес процесите;
  • Извършване на работата по международните стандарти за да се повиши доверието в очите на институционални инвеститори и да се подобри културата на производство;
  • За да увеличите дисциплината и отговорността сред персонала;
  • Подобряване на качеството на продукцията и намаляване на броя на брака;
  • За да има допълнителна полза от рекламни услуги.

СУК ISO 9001 служи за качество и гаранция за надеждността на стоки и услуги за всички потребители. Доброволното сертифициране показва, че компанията гарантира качеството на своите продукти. Това управление създава здрава позиция на пазара от страна на дружеството.

Как да се получи сертификат за качество ISO?

Решението се взема от експертната комисия. ISO се издава за 3 години и всяка година организацията проверява спазването на СУК. Намерен нарушения трябва да бъдат коригирани за времето до следващата проверка.

Основната част от процеса на сертифициране за ISO – е да се създаде основен пакет от документи, който да се представят на сертифициращия орган. Обикновено подготвянето на документация отнема около 45 дни.