Туристически застраховки - Статии.com

Туристически застраховки: видове и цени

Туристически застраховки: видове и цени

Ако ви предстои да пътувате в друга страна, вероятно сте наясно с необходимостта от туристическа застраховка. Всички разумни хора разбират, че когато пътуват медицинската застраховка, им осигурява право на безплатно ползване на медицинско обслужване в случай на бедствия и произшествия. Но преди да се втурнете към първата туристическа агенция, за да си направите застраховка, разберете за кои държави каква застраховка е нужна.

Туристическите медицински застраховки за Шенгенската зона могат да бъдат няколко вида:

  • програма А включва транспортиране на пострадалия до болницата и покриване на медицинските разходи в случай на злополука или внезапно заболяване;
  • програма В е програма А и допълнително предоставяне на спешна стоматологична помощ при силна болка, както и покриване на разходите за лекарствата, предписани от лекар. Такава застраховка обезпечава юридическата помощ в страната на пребиваване и в екстремни случаи – плащане за идването на някой от семейството, за да се грижи за туриста в болница или да му помогне да се прибере у дома. В такива случаи, застраховката заплаща разходите за пътуване, настаняване и храна по време на грижите за пациента.
  • програма C са двете горепосочени програми, както и юридическа (възможността да се свържете с адвокат) и административна помощ – връщане на неправилно изпратен багаж, издаване на нови документи, ако са изгубени и т.н.
  • програма D са всички по-горе изброени програми, като в допълнение са добавени и услуги в случай на увреждане на превозното средство или при заболяване на водача.

Застрахователната полица зависи от вида на застраховката и от страните, които туристът възнамерява да посети. За туристическите застраховки в Европа сумата не трябва да бъде по-малко от 30 хиляди евро, тъй като това е едно от условията за получаване на шенгенска виза. За екзотичните страни и за Азия застраховката трябва да е 30 хиляди и 50 хиляди долара. За САЩ, Канада, Япония и Австралия – не по-малко от 50 хиляди долара