Диаманти - Статии.com

Как да познаем фалшивите диаманти?

В днешно време, съществуват множество изкуствени камъни, които могат да се продават като естествени диаманти.

Най-често това са цирконий, синтетичните рутик, шпинел, топаз, мусанит и т.н. За това и предпазливостта при такава отговорна задача като изборът на диамант не би била излишна. В настоящата статия ще разгледаме основните признаци, по които един изкуствен камък се отличава от естествения.

Преди всичко трябва да се знае, че фалшивите диаманти са изкуствени камъни, което означава, че при тях отсъстват природните образувания, които нормално се срещат в скъпоценните камъни с естествен произход. Ако с помощта на лупа с 10 кратно увеличение човек не успее да забележи нито едно включение или недостатък, това е съвсем основателен повод да се породят съмнения в автентичността им.

Обърнете внимание на шлифоването. На диамантите обикновено се дава такава форма, че при фронтално осветяване всички лъчи да се отразяват от задните стени. За това и когато истински диамант, шлифован по всички правила, се поднесе с короната си към източник на светлина то всички отражения на светлината се съсредоточават в една ярка точка.  Съществува и странната легенда за това, че в чиста вода диамантите са практически невидими. В действителност нещата са различни, във вода диамантът започва да блести. Фалшификатът в такива условия потъмнява и ще бъде съвсем неразличим.

Грубо направените фалшификати могат да се изобличат като се потъркат върху шкурка. Да се повреди по този начин диамант е невъзможно, но върху ментето ще се появят ясно видими резки. Природните диаманти могат да бъдат потопени в солна киселина без каквито и да е последствия, а фалшификатите при такава проверка дори и да не се разтворят задължително потъмняват.

За проверка на автентичността се използват различни уреди мерещи електропроводимостта и можещи да разпознаят повечето ментета, освен мусанита.

За да се разпознае мусанита е необходимо да се направят и допълнителни манипулации. При поставяне над пламък мусанита позеленява, докато естествения диамант не променя цвета си. Съществуват и тестове с течности с плътност по-голяма от тази на мусанита, при които той остава на повърхността, а истинския диамант поставен н нея би потънал. Накрая трябва да се обърне внимание на метода на закрепване  – мусанитът обикновено се закрепва за метала по начин пречещ на повърхностното разпознаване в оптическите свойства характерни за диаманта.

Въпреки тези съвети обаче по-добре и в пъти по-надеждно би било преди покупката на диаманти да се допитате до сертифициран оценител гемолог. Във всеки случай това би излязло на клиента много по-евтино отколкото покупката на некачествен камък или фалшификат.