Списък за предоставено работно облекло - Статии.com

Списък за предоставено работно облекло – Статии.com

Списък за предоставено работно облекло

Когато в дадена сфера е необходимо да се работи при риск, с вещества, опасни за здравето и др., работодателят осигурява на своите служители работно облекло и нужните допълнителни предпазни средства. Това се регламентира чрез Чл. 17. (1) от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите.

Според изискванията на Наредбата, работодателят е длъжен да направи списък на полагащите се работното облекло и личните предпазни средства, който списък да съдържа някои основни точки, като:

  1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства и работно облекло;
  2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
  3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
  4. срока за износване на личните предпазни средства.

За да се направи необходимият списък, ще трябва да се спазят някои основни указания:

  1. Работни места, професии и видове работа, за които се използват лични предпазни средства. Когато от позицията на работодателя ви се налага да направите списък за работно облекло и предпазни средства за своите подчинени, първото на което трябва да се спрете е да определите полагащите се средства за безопасност по длъжности. Т.е. за коя длъжност какво работно облекло и допълните средства за безопасност и защита се полагат. Възможно е в една графа да поставите няколко длъжности, ако им се полагат едни и същи работно облекло и ЛПС.
  2. Вид, наименование и точна идентификация на всяко лично предпазно средство. Много често се случва в даден списък да бъдат пропуснати такива важни неща, като точна идентификация на даденото предпазно средство. Или с други думи това е каталожният номер на дадено работно облекло, предпазното средство и допълнителните аксесоари.
  3. Конкретни опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства. Трябва да впишете точните и конкретни причини, поради които искате да предоставите определените предпазни средства и работно облекло на своите служители – за работно облекло – „преохлаждане“, за обувки – „пробождане“, за каска – „удар от падащи предмети, падане от височина“ и пр.
  4. Срок за износване на личните предпазни средства. Срокът на износване на работно облекло и др. се определя от работодателя, като се прави предварително оценка на риска.

Би било добре в списъка за работно облекло да бъде включена и отделна графа „начин на ползване„.