Картинг шампионати - Статии.com

Картинг шампионати

Картинг шампионати

Историята на картинг  шампионатите започва в далечната 1964 г. в Италия. Там се провежда първият световен шампионат по картинг, тъй като Италия е една от страните с най-добри традиции в този спорт а и разполага с много добри писти за това. По-късно такива световни шампионати започват да се провеждат и в други страни като Испания ,Франция, Германия , Люксембург, Швейцария и много други. След разпространението на картинга като спорт в повече държави, започват да се провеждат и републикански шампионати в отделните държави, които след като излъчат свой шампион , отиват на световно или европейско първенство. Но разбира се това са най-големите световни и европейски форуми по картинг. Всеки град, в който е развит този спорт, провежда свой вътрешен шампионат. Това включва първото ниво – състезание вътре в самия клуб по картинг. Най-добрите отиват на градско първенство, където отново се състезават. Между отделните градове също се провеждат отделни състезания по картинг, които помагат за развитието на този спорт и за израстването на спортистите като състезателни фигури. Състезанията се провеждат по възрастови групи и класове в спорта. Шампионатите по картинг могат да бъдат най-различни. Основните от тях са за излъчване на републикански шампиони, които да представят страната на различни по-високи международни и световни форуми. Състезания по картинг може да има и за някаква купа, които целят повече масовост в участието. Могат да се устройват шампионати по картинг и на името на някой велик състезател в този спорт. Това ще стимулира допълнително участниците, особено ако той получава някаква стипендия например. Разбира се не липсват и чисто комерсиални състезания по картинг, където наградата е предимно финансова, предметна. Но и това също е стимул.

Вашият коментар