Локализация на сайт Статии.com

Локализация на сайт – какви грешки да избегнем

Локализация на сайт – какви грешки да избегнем

Локализацията е един процес по адаптиране на дадено съдържание към нова географска срeда и език. Казваме адаптиране, защото преводът е само първата част от този процес. Процесът на превод и локализация на сайт е сложен и изисква от една страна познаване на особеностите на новия език след превода. Понякога локализация се налага дори и когато ще използваме един сайт на език, който вече съществува, но на отдалечено географско местоположение, където този език има различни наречия.

Да вземем като пример испанския (а защо не и китайския, който има десетки, ако не и стотици наречия в тази огромна държава). Ако например до сега сме имали един добре работещ сайт в Испания и искаме да започнем да изнасяме за Колумбия, то определено ще трябва да използваме услугите на специалисти по превод и локализация. Двете локации са толкова отдалечени една от друга, че езикът е претърпял много изменения, има си местни наречия, с характерен за тях изказ и идиоми и е немислимо просто да използваме настоящия си сайт.

  • Това между другото важи и сайтове на английски. Ако оригиналният ни сайт е бил предназначен за англоговоряща страна (например Великобритания), а ние искаме да разширим бизнеса в САЩ, то задължително трябва да се направи локализация на сайта.
  • Ако трябва да обобщим грешка, която трябва да избягваме е да си мисли, че като имаме сайта си преведен на даден език, то това е достатъчно, за да го използваме за разширяване на бизнеса си на локации, където се говори същия език, или по- скоро негови разновидности.

Трябва да сме внимателни не само при самия превод, но и при стандартизацията на валути, таблици, графики, имена на хора и не само, адреси, дати, и дори при използване на знаци и цветове.

Също е хубаво да се внимава, ако новият език има определени нестандартни знаци те да излизат правилно в текста, за да се възприема добре текста от четящия.

Не на последно място трябва да знаем, че когато ще използваме професионална агенция за превод и локализация трябва да разполагаме с текстови файлове със съдържанието, а не с картинки, за да не се налага ръчно въвеждане на текст.

Вашият коментар