счетоводни услуги и ДДС

Счетоводни услуги за регистрация по ДДС – предимства

Действията, които е необходимо да бъдат извършени за успешна регистрация по ДДС, могат да бъдат осъществени както самостоятелно от данъчно задълженото лице, така и от упълномощен от него представител. Най-често регистрацията по ДДС се извършва от лица, които се занимават професионално с такава дейност, тъй като съществуват няколко специфични аспекти на регистрацията, които са най-добре познати на опитните в областта специалисти.

Какво се включва в счетоводните услуги за регистрация по ДДС и струва ли си да се ползвате от такива, или може и сами да се справите с регистрирането на вашето предприятие по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)?

Какво представлява ДДС и защо е необходима такава регистрация

Данъкът върху добавената стойност е косвен данък, което на практика най-просто казано означава, че заплащането му тежи върху крайния потребител на облагаемите стоки или услуги. Това е възможно чрез прилагане на т. нар. данъчен кредит, посредством който се осъществява освобождаване на доставчика на стоките или услугите от заплащането на данъка и той остава да тежи върху джоба на лицето, потребяващо продукта на данъчно задълженото лице.

Съгласно ЗДДС за търговец възниква императивно задължение за регистрация по ДДС при изпълнението на няколко предпоставки, изложени в глава девета, част шеста на посочения нормативен акт.

За реализиране на общата хипотеза е необходимо фирмата да е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС и в нея да е реализиран доход от 50 хил лв (или повече), в рамките на 12 последователни месеца. При настъпването на тези обстоятелства за вашето предприятие възниква законово задължение за регистрация по ЗДДС. Ако не изпълните това задължение в сроковете, установени от закона, то подлежите на административно-наказателно санкциониране.

Всички аспекти на регистрацията по ДДС влизат в компетенциите на добрите счетоводни къщи, затова може да се обърнете към такава като Acc-ConsultCo.com за успешно завършване на процеса по регистриране.

Какви са предимствата на регистрацията по ДДС от счетоводна къща

Самата регистрация по ЗДДС изисква подаването на нормативно изискуемите документи в съответното териториално поделение на Национална агенция за приходите. Ако в срока не извършите регистрацията, НАП ще регистрира служебно вашето дружество по ЗДДС, но това не води до освобождаване от административно-наказателна отговорност.

За да избегнете такова неприятно развитие, е най-добре да се доверите на професионалисти, които да следят вашата дейност и при възникване на гореизброените законови обстоятелства, няма да губят време, а ще извършат необходимите действия за регистрация на компанията ви по ДДС. Професионални счетоводители като тези в Acc-ConsultCo.com ще се погрижат за навременното и успешно регистриране по ДДС и избягване на солените глоби.

Освен това, специалистите по счетоводни работи могат да ви посъветват, в случай че предприятието ви би могло да се ползва от предимства на доброволна регистрация по ДДС.

Вашият коментар